Beretning: Uledsagede flygtningebørn blev ikke behandlet efter loven

02-10-2012

En 16-årig dreng fra Irak ankom alene til Danmark. Drengen fortalte, at hans forældre og søster var blevet dræbt i en eksplosion, og han søgte nu om opholdstilladelse. De danske myndigheder afslog ansøgningen. De mente ikke, at drengen ville komme i en reel nødsituation, hvis han kom tilbage til Irak. 

I Folketingets Ombudsmands beretning for 2011 kan man læse mere om historien, ligesom man kan læse, hvordan drengens sag fik ombudsmanden til at kigge nærmere på udlændingemyndighedernes pligt til at eftersøge familiemedlemmer, når der kommer uledsagede flygtningebørn til Danmark. I ombudsmandens undersøgelse kom det bl.a. frem, at myndighederne i en årrække ikke har levet op til denne pligt. Myndig­hederne har over for ombudsmanden oplyst, at man nu gør meget mere for at finde børnenes familie­med­lemmer, men at der er tale om vanskelige eftersøgninger. 

Ombudsmanden ser frem
Ud over artiklen om de uledsagede flygtningebørn indeholder årsberetningen for 2011 en række artikler om principielle sager og aktuelle problemstillinger. Artiklerne er skrevet af chefer hos Folketingets Ombudsmand. Man kan bl.a. læse om myndighedernes ret til at bruge oplysninger fra Facebook i indsatsen mod socialbedrageri, om myndighedernes brug af straffeattester ved ansættelser i det offentlige og om forholdene for kvinder i danske fængsler. 

Jørgen Steen Sørensen tiltrådte først som Folketingets Ombudsmand den 1. februar 2012 og var i beretningsåret 2011 stadig rigsadvokat. I sit bidrag til årsberetningen ser han derfor ikke tilbage, men frem. Han giver bl.a. sine bud på, hvordan ombudsmanden bruger sine kræfter til størst mulig gavn for borgerne, og på ombudsmandens rolle i en tid, hvor den offentlige forvaltning bliver stadig hårdere presset på ressourcerne. 

Beretningen kan fra tirsdag den 2. oktober ses i en særlig netversion, som svarer til den trykte. Her ligger også en kort film, hvor Jørgen Steen Sørensen introducerer årsberetningen.
 

Yderligere oplysninger kan fås hos Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, på tlf. 20 33 97 52.

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden mellem 4.000 og 5.000 klager fra borgere, der mener, at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed, der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske afdelinger. Cirka 90 medarbejdere er ansat hos Folketingets Ombudsmand.