Indlæg: Socialbedrageri og retssikkerhed

31-05-2012

I et indlæg i Jyllands-Posten  i dag kalder Folketingets Ombudsmand det for både naturligt og nødvendigt, at kommunerne bekæmper socialbedrageri. Han understreger dog samtidig vigtigheden af, at kommunerne har et sikkert greb om almindelige regler og principper om sagsoplysning og retssikkerhed. Det sker blandt andet på baggrund af en konkret sag.

Indlægget kan læses her.

Den konkrete sag, hvor en sjællandsk kvinde fik frataget en række sociale ydelser. 

 

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden mellem 4.000 og 5.000 klager fra borgere, der mener, at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed, der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske afdelinger. Cirka 90 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.