Indlæg: Udtalelse om tavshedspålæg til folketingsmedlem vedrører også selve indholdet

17-09-2012

Ombudsmandens udtalelse i sagen om PETs tavshedspålæg til et folketingsmedlem vedrører ikke kun formelle forhold, men i vidt omfang også sagens indhold. Det skriver Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i et indlæg i Kristelig Dagblad i lørdags som reaktion på udtalelser i en artikel. Ombudsmanden henviser til, at han i vidt omfang tager stilling til, om det var i overensstemmelse med reglerne at meddele folketingsmedlemmet tavshedspligt.

Se hele ombudsmandens indlæg her, hvor der også er link til artiklen i Kristelig Dagblad.

Nyheden om Ombudsmandens udtalelse i sagen om tavshedspålægget kan læses her.

 

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden mellem 4.000 og 5.000 klager fra borgere, der mener, at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed, der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske afdelinger. Cirka 90 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.