Kommuner skal informere borgere om omberegning af sociale ydelser på en forståelig måde

21-12-2012

En sygemeldt kvinde fik i beskæftigelsesankenævnet medhold i en klage over, at Københavns Kommune havde afslået at forlænge hendes sygedagpenge. Hun skulle derfor have omregnet ca. 10 måneders kontanthjælp til sygedagpenge. Men simple regnefejl og forglemmelser fra kommunens side resulterede i, at kvinden endte med en forholdsvis stor regning fra skattevæsenet.

Ombudsmanden har netop kritiseret kommunen, bl.a. fordi kvinden aldrig fik en opgørelse over, hvordan kommunen havde omregnet hendes kontanthjælp til sygedagpenge.

”Det overordnet problematiske ved denne sag er, at den pågældende kvinde har haft meget dårlige muligheder for at opdage kommunens fejl. Og dermed har hun heller ikke haft mange reelle muligheder for at klage eller reagere på anden måde,” siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen.

Nye procedurer i Københavns Kommune
Københavns Kommune havde afslået at forlænge en kvindes sygedagpenge. Hun modtog derefter kontanthjælp. Det klagede kvinden over, og ca. 10 måneder senere ophævede beskæftigelsesankenævnet kommunens afslag.

København Kommune skulle herefter omregne den kontanthjælp, som kvinden havde modtaget, til sygedagpenge, og hun skulle have udbetalt differencen. Men kommunen begik en række fejl i forbindelse med beregningen og udbetalingen af differencebeløbet. Fejlene betød, at kvinden blev opkrævet et ikke ubetydeligt beløb i restskat ca. 11 måneder efter beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

Kommunen begik også andre fejl i sagen. F.eks. sendte kommunen ikke kvinden en opgørelse over omregningen. Derfor havde kvinden hverken på udbetalingstidspunktet eller senere mulighed for at kontrollere kommunens regnestykke.

Ifølge ombudsmand Jørgen Steen Sørensen illustrerer sagen derfor vigtigheden af, at myndighederne sørger for, at borgeren får tilsendt den beregning, der ligger til grund for omregningen, og at beregningen er formidlet, så borgeren må formodes at kunne gennemskue den.

”Borgere skal have adgang til at se og forstå, hvad der er sket i deres sag. For eksempel hvis de går fra en ydelse til en anden. Ellers mister de muligheden for at kontrollere, om alt er foregået rigtigt, og dermed også muligheden for at reagere,” siger Jørgen Steen Sørensen.   

Den konkrete sag førte til, at Københavns Kommune gennemgik sine procedurer og udarbejdede en standardformel for fremtidige omberegninger og en brevskabelon til brug for de sager, hvor en borger skal have omberegnet kontanthjælp til sygedagpenge. Skabelonen indeholder skemaer, som anskueliggør de beregninger, som ydelsesservice foretager i forbindelse med omberegningen, således at borgerne kan se, hvordan ydelsesservice er nået frem til det beløb, som bliver udbetalt til den pågældende. Skabelonen indeholder også klagevejledning.

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52.

Kontorchef Bente Mundt, tlf. 33 13 25 12.