Ombudsmanden følger med i sag om flytning fra plejefamilie

22-03-2012

En række medier har beskrevet den sag, hvor Næstved Kommune valgte at gennemføre en flytning af en ung pige fra hendes plejefamilie til en institution.

Det har fremgået, at ombudsmanden allerede vurderer, om ændringen af pigens opholdssted er foregået efter reglerne. Det er dog ikke rigtigt. Folketingets Ombudsmand har modtaget en klage over kommunens behandling af pigen. Men da Ankestyrelsen også behandler sagen, har ombudsmanden ikke indledt en undersøgelse i sagen. Ombudsmanden har imidlertid bedt Ankestyrelsen om at holde ham underrettet.

”Vi går ikke ind i sager, som en anden myndighed er i gang med at behandle. Men jeg har besluttet at følge sagen om pigen. Det skyldes naturligvis, at det er en sag, hvor vigtige principper er på spil,” siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

 

 

FAKTA

Det fremgår af § 14 i ombudsmandsloven, at ombudsmanden ikke kan behandle klager over forhold, der kan indbringes for en anden forvaltningsmyndighed, før denne myndighed har truffet afgørelse.

Efter ombudsmandslovens § 16, stk. 1, afgør ombudsmanden selv, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse.

Ankestyrelsen kan tage sager op om særlig støtte til børn og unge, når det må antages, at en kommunalbestyrelse i en konkret sag ikke har foretaget de fornødne sagsbehandlingsskridt eller ikke har truffet de fornødne afgørelser i overensstemmelse med barnets eller den unges bedste. Ankestyrelsen kan da pålægge kommunalbestyrelsen at foretage de fornødne sagsbehandlingsskridt eller at træffe de fornødne afgørelser. (servicelovens § 65 stk. 1)

Under behandling af børnesager kan Ankestyrelsen – modsat Folketingets Ombudsmand – inddrage lægelig, psykologisk eller pædagogisk fagkundskab.

 

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 5000 klager fra borgere, der mener, at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed, der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske afdelinger. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.