Ombudsmanden ind i sag om kritisk Århusprofessor

23-02-2012

I et debatindlæg sidste sommer kritiserede en professor det faglige niveau på Musikvidenskab hvor hun selv er ansat. Aarhus Universitet har nu givet hende en advarsel. 

Ombudsmanden har via omtale i pressen fået kendskab til sagen, og han har nu bedt universitetet om at låne sagens akter. Han har desuden bedt om universitetets kommentarer til sagen. 

”Jeg kender kun sagen fra den omtale der har været i pressen, og jeg har derfor naturligvis ikke taget stilling til den,” siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han fortsætter: ”Sagen rejser imidlertid en række væsentlige, principielle spørgsmål om offentligt ansattes ytringsfrihed. Jeg har derfor besluttet at se på sagen.” 

Ombudsmandens brev til Aarhus Universitet kan læses her. Flere oplysninger kan fås hos kontorchef Morten Engberg eller specialkonsulent Ulla Frederiksen på tlf. 33 13 25 12. 

 

FAKTA 

Ombudsmanden har i flere sager udtalt sig om offentligt ansattes ytringsfrihed. Tidligere sager er bl.a. omtalt i nyheder her på siden af 24. juli 2006 og 20. maj 2010

Justitsministeriet har i 2006 udgivet en vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Vejledningen er omtalt her.  

Ombudsmanden kan på eget initiativ iværksætte en undersøgelse af en sag. Det følger af ombudsmandslovens § 17, stk. 1. Det sker ofte på baggrund af sager som ombudsmanden eller hans medarbejdere læser eller hører om i pressen.

 

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 5000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske afdelinger. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand