Ombudsmanden kritiserer Forsvarsministeriet for at lægge pres på offentligt ansat

24-07-2006

J.nr.: 2005-3419-815
Sagsbehandler:  ME

 

Det var ikke efter reglerne da Forsvarsministeriet i fjor sendte et brev til en offentlig ansat der havde skrevet et kritisk indlæg i en avis. Og det var heller ikke efter reglerne da forsvarsminister Søren Gade offentligt kritiserede manden for at have skrevet læserbrevet. Begge dele måtte virke som et pres for den offentligt ansatte.

Det konkluderer Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft Hansen, i en udtalelse som indeholder kritik af Forsvarsministeriet og forsvarsminister Søren Gade.

Den 19. september 2005 bragte Dagbladet Politiken et læserbrev af "A, civilingeniør, Køge". I en redaktionel note i bunden af læserbrevet stod der: "I sit professionelle arbejde er A skolechef på Bernstorff Slot, Beredskabsstyrelsens Center for lederuddannelse". Læserbrevet var en kritik af det såkaldte Totalforsvar hvor forsvaret og hjemmeværnet slås sammen for bedre at kunne bekæmpe terrorisme. I indlægget skrev A blandt andet:

"Hjemmeværnet og forsvaret har set lyset og er i fuld gang med at uddanne deres frivillige og værnepligtige til at overvåge, kontrollere og bevogte mulige angrebsmål, hvis en konkret terrortrussel erkendes i tide. Det kan kun gå galt."

Dagen efter skrev Berlingske Tidende også om sagen. Forsvarsministeren udtrykte her stærk bekymring over at "der sidder en nøgleperson i Beredskabsstyrelsen, som mener at vi bevæger os i den helt forkerte retning". Direkte adspurgt om hvorvidt sagen ville få personlige konsekvenser for A, blev forsvarsminister Søren Gade citeret for følgende:

"I første omgang tager jeg en snak med Frederik Schydt (Beredskabsstyrelsens chef). Men jeg kan ikke leve med, at en nøglespiller modarbejder den linje, der er lagt."

Forsvarsministeriet skrev samme dag et brev til A hvor han blev spurgt om han havde udtrykt sig som privatperson eller som offentligt ansat. Ministeriet bad A om at redegøre for om ministeriet fortsat kunne have tillid til at han "vil arbejde effektivt og loyalt for de politiske aftalers gennemførelse".

A svarede at han udtalte sig som privatperson og begrundede hvorfor ministeriet fortsat kunne have tillid til ham.

Efter medieomtalen gik ombudsmanden på eget initiativ ind i sagen. Ombudsmanden har nu gennemgået samtlige dokumenter i sagen og indhentet svar fra Forsvarsministeriet. På den baggrund konkluderer ombudsmanden at læserbrevet skrevet af A er fuldt lovligt:

"Offentligt ansatte har samme frihed som andre til at deltage i den offentlige debat," siger Hans Gammeltoft-Hansen.

Der findes ganske vist begrænsninger i denne ytringsfrihed. Men ingen er relevante i denne sag, konkluderer ombudsmanden.

Ombudsmanden kritiserer derfor Forsvarsministeriets brev til A som der ikke findes hjemmel for. Endelig udtaler Hans Gammeltoft-Hansen:

"Jeg anser det for meget kritisabelt at brevet til A og forsvarsministerens udtalelser måtte virke som et pres over for A."

Ombudsmandens redegørelse kan ses her. I redegørelsen indgår også væsentlige dele af brev- og mailkorrespondancen i sagen.

Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, mobilnummer: 40 43 45 43