Ombudsmanden: Miljøministerens e-mail var offentlig virksomhed

23-06-2006

Da Miljøministeriet afviste at give en journalist aktindsigt i en e-mail afsendt af miljøministeren, var det forkert at begrunde afslaget med at e-mailen var privat.

Det konkluderer Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen, efter at have gennemgået sagens akter og indhentet udtalelser fra Miljøministeriet. Ombudsmanden har derfor bedt Miljøministeriet om at genoptage sagen og på ny tage stilling til om journalisten kan få aktindsigt i e-mailen.

Den omtalte e-mail blev sendt af miljøminister Connie Hedegaard til den konservative folketingsgruppe forud for et gruppemøde den 30. maj 2005. E-mailen omhandlede den såkaldte ”Bilka-sag” fra Horsens. Sagen var få dage tidligere blevet flyttet fra Miljøministeriet til Justitsministeriet efter statsministerens indstilling. En journalist anmodede om at få aktindsigt i e-mailen, men Miljøministeriet afviste anmodningen, blandt andet med følgende begrundelse:

”Den omtalte mail er udsendt af Connie Hedegaard personligt i egenskab af konservativt medlem af Folketinget og har derfor hverken været undergivet administrativ sagsbehandling eller indgået som led i virksomhed udøvet af den offentlige forvaltning.”

Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen, udtaler derimod at Connie Hedegaards mail er at betragte som offentlig virksomhed jævnfør offentlighedsloven. Han peger blandt andet på at også fortrolige oplysninger er omfattet af offentlighedsloven. Derfor er der ikke hjemmel for Miljøministeriets afslag.

Ombudsmanden bemærker at han ikke har taget stilling til om journalisten har ret til indsigt i miljøministerens mail, eller om den er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i offentlighedsloven. 
 
Læs udtalelsen i Folketingets Ombudsmands beretning 2006.263
 
Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen,
mobilnummer: 40 43 45 43.