Vedrørende ombudsmandsinstitutionens undervisningsaktivitet 2005

05-01-2006

Sidste år sendte jeg medio januar til udvalgets orientering en årsoversigt over chefgruppens samlede fravær og kompensation i forbindelse med undervisningsaktiviteter for 2004.

I forlængelse af min besvarelse af 30. marts 2001 af Folketingets Retsudvalgs spørgsmål nr. 150 af 20. marts 2001 (ad Alm. Del – bilag 609) vedlægger jeg her til orientering en oversigt over chefgruppens samlede fravær og kompensation for 2005 sammenholdt med  perioden 1998-2004.

Som anført sidste år vil jeg også i år gøre oversigten offentligt tilgængelig ved at lægge den på embedets hjemmeside.

Hans Gammeltoft-Hansen

 

 

Oversigt over chefgruppens fravær og kompensation 1998 - 2005

1. Det samlede fravær til lønnet undervisning (inklusive undervisning ved universitetet mv.) i kontortiden i årene 1998 – 2005 (antal dage pr. år):
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
13,9 15,0 15,0 11,0 8,9 9,4 9,3 7,7
2. Heraf har fravær til andet end universitetsundervisning mv. været følgende:
1998 1999 2000 2001 2002 2002 2004 2005
9,0 10,2 10,3 9,0 7,9 8,2 6,9 6,7
3. Den gennemsnitlige ydede kompensation:
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
19,2 19,7 20,0 21,2 21,1 19,8 21,5 20,3
4. Differencen mellem fravær til lønnet undervisning og den ydede kompensation:
Timebeskrivelse 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fravær 13,9 15,0 15,0 11,0 8,9 9,4 9,3 7,7
Kompensation 19,2 19,7 20,0 21,2 21,1 19,8 21,5 20,3
Difference +5,3 +4,7 +5,0 +10,2 +12,2 +10,4 +12,2 +12,6