Politidirektørs udtalelser var egnede til at begrænse ytringsfrihed

08-12-2015

Politidirektøren på Fyn havde efter det oplyste ikke til hensigt at begrænse de ansattes ytringsfrihed, da hun i en artikel i Fyns Amts Avis den 26. oktober 2015 udtalte sig om landbetjentene på Ærøs adgang til at ytre sig. Men politidirektørens udtalelser var egnede til at skabe usikkerhed blandt de ansatte om deres ytringsfrihed. Det skriver Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en udtalelse til Fyns Politi. 

Politidirektøren havde bl.a. udtalt, at landbetjentene på Ærø ”må stort set sige alt, når jeg er klar over, hvad de siger, og kritik er rejst internt først.”

Politidirektørens udtalelser i artiklen afspejlede ikke de regler, der gælder for offentligt ansattes ytringsfrihed. Det har ombudsmanden kritiseret.

”Offentligt ansatte har – med nogle få begrænsninger – ret til på egne vegne offentligt at kritisere f.eks. forholdene på egen arbejdsplads. Ledelsen kan hverken kræve at blive orienteret på forhånd, eller at kritikken er rejst internt først”, siger Jørgen Steen Sørensen.

Ombudsmanden har henstillet til Fyns Politi at rette op på den usikkerhed om de ansattes ytringsfrihed, som politidirektørens udtalelser kan have skabt. 

På den baggrund lukker ombudsmanden nu sagen.  

 

Her kan du læse ombudsmandens høringsbrev, svarene fra Fyns Politi og Rigspolitiet, og ombudsmandens afsluttende brev til Fyns Politi

For yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, telefon 20 33 97 52 

Områdechef Kirsten Talevski, telefon 33 13 25 12 

 

FAKTA 

Ombudsmanden kan på eget initiativ iværksætte en undersøgelse eller bede en myndighed om nærmere oplysninger om en sag. Det fremgår af ombudsmandslovens § 17, stk. 1. Det sker ofte på baggrund af omtale i medierne. 

Reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed er bl.a. beskrevet i Justitsministeriets vejledning nr. 87 af 14. september 2006 om offentligt ansattes ytringsfrihed.