FOB 2015-28

Afslag på udstedelse af nyt pas savnede hjemmel og var i strid med reglerne om sagsoplysning og bevisbedømmelse

20-05-2015

En mand klagede til ombudsmanden over, at en kommune og Rigspolitiet havde afslået at udstede et nyt pas til ham. Manden, der i sin tid var indrejst til Danmark som flygtning fra Sri Lanka, var dansk statsborger og havde tre gange tidligere fået udstedt et dansk pas – første gang i 1987. 
Kommunen henviste i sit afslag til, at mandens fødselsregistreringssted ikke fremgik af CPR-registret. Kommunen stillede som betingelse for at foretage (korrekt) registrering af mandens fødselsregistreringssted, at han fremskaffede en fødselsattest. Indtil det skete, kunne han ikke få udstedt et nyt pas.  
Manden klagede til Rigspolitiet og oplyste bl.a., at han som asylansøger havde afleveret sine papirer, herunder sin fødselsattest, til politiet, og at han ikke mente at have fået papirerne tilbage. Rigspolitiet afslog også at udstede et nyt pas med henvisning til kommunens begrundelse. At manden tidligere havde fået udstedt dansk pas, mente Rigspolitiet ikke kunne ændre på vurderingen.  
Efter at have fået aktindsigt hos Rigspolitiet i bl.a. en kopi af sit indfødsretsbevis fik manden med det som dokumentation udstedt et nyt pas. 
Ombudsmanden udtalte, at kommunen og Rigspolitiet ikke havde haft hjemmel til at afslå at udstede et nyt pas med den angivne begrundelse. Det var også ombudsmandens opfattelse, at kommunens og Rigspolitiets behandling af sagen var i strid med almindelige forvaltningsretlige principper om sagsoplysning og bevisbedømmelse og i øvrigt udtryk for urimelig mangel på forståelse for ansøgerens personlige situation.   
Rigspolitiet oplyste, at Rigspolitiet ville orientere kommunerne om, hvordan de skulle behandle sager som denne. Ombudsmanden bad Rigspolitiet om underretning om orienteringen. Han bad også Rigspolitiet om at oplyse, om sagen gav anledning til overvejelser om praksis for bevarelse af dokumentation. 
(Sag nr. 14/02763)

 

En mand klagede til ombudsmanden over, at en kommune og Rigspolitiet havde afslået at udstede et nyt pas til ham. Manden, der i sin tid var indrejst til Danmark som flygtning fra Sri Lanka, var dansk statsborger og havde tre gange tidligere fået udstedt et dansk pas – første gang i 1987. 

Kommunen henviste i sit afslag til, at mandens fødselsregistreringssted ikke fremgik af CPR-registret. Kommunen stillede som betingelse for at foretage (korrekt) registrering af mandens fødselsregistreringssted, at han fremskaffede en fødselsattest. Indtil det skete, kunne han ikke få udstedt et nyt pas.  

Manden klagede til Rigspolitiet og oplyste bl.a., at han som asylansøger havde afleveret sine papirer, herunder sin fødselsattest, til politiet, og at han ikke mente at have fået papirerne tilbage. Rigspolitiet afslog også at udstede et nyt pas med henvisning til kommunens begrundelse. At manden tidligere havde fået udstedt dansk pas, mente Rigspolitiet ikke kunne ændre på vurderingen.  

Efter at have fået aktindsigt hos Rigspolitiet i bl.a. en kopi af sit indfødsretsbevis fik manden med det som dokumentation udstedt et nyt pas. 

Ombudsmanden udtalte, at kommunen og Rigspolitiet ikke havde haft hjemmel til at afslå at udstede et nyt pas med den angivne begrundelse. Det var også ombudsmandens opfattelse, at kommunens og Rigspolitiets behandling af sagen var i strid med almindelige forvaltningsretlige principper om sagsoplysning og bevisbedømmelse og i øvrigt udtryk for urimelig mangel på forståelse for ansøgerens personlige situation.   

Rigspolitiet oplyste, at Rigspolitiet ville orientere kommunerne om, hvordan de skulle behandle sager som denne. Ombudsmanden bad Rigspolitiet om underretning om orienteringen. Han bad også Rigspolitiet om at oplyse, om sagen gav anledning til overvejelser om praksis for bevarelse af dokumentation. 

(Sag nr. 14/02763)