FOB 2015-27

Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering

06-08-2015

Justitsministeriet afskedigede en tjenestemand på grund af besparelser og stillingsnedlæggelser i den politikreds, hvor han gjorde tjeneste. Ved afskedigelsen fik tjenestemanden ret til rådighedsløn i tre år og derefter pension. Tjenestemanden klagede til ombudsmanden, fordi der var ledige stillinger uden for politikredsen, men inden for ansættelsesområdet, som han gerne ville have været omplaceret til. 
På baggrund af indhentede udtalelser fra Rigspolitiet, Justitsministeriet, Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen fandt ombudsmanden ikke grundlag for at kritisere, at tjenestemanden var blevet afskediget frem for at blive omplaceret til den ledige stilling. 
(Sag nr. 13/02102)

 

Justitsministeriet afskedigede en tjenestemand på grund af besparelser og stillingsnedlæggelser i den politikreds, hvor han gjorde tjeneste. Ved afskedigelsen fik tjenestemanden ret til rådighedsløn i tre år og derefter pension. Tjenestemanden klagede til ombudsmanden, fordi der var ledige stillinger uden for politikredsen, men inden for ansættelsesområdet, som han gerne ville have været omplaceret til. 

På baggrund af indhentede udtalelser fra Rigspolitiet, Justitsministeriet, Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen fandt ombudsmanden ikke grundlag for at kritisere, at tjenestemanden var blevet afskediget frem for at blive omplaceret til den ledige stilling. 

(Sag nr. 13/02102)