FOB 2015-26

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt

27-04-2015

En journalist klagede til ombudsmanden over, at Beskæftigelsesministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt i oplysninger om udbetaling af sociale ydelser til personer, der er udrejst til Syrien. 
Det var ombudsmandens opfattelse, at ministeriets begrundelse for afgørelsen langtfra levede op til de krav, der følger af forvaltningslovens § 24 og praksis på området: Det fremgik ingen steder – hverken af selve afgørelsen eller den medfølgende aktliste – hvilke dokumenter der var undtaget fra aktindsigt, og efter hvilke bestemmelser i offentlighedsloven de enkelte dokumenter var tilbageholdt. Det fremgik heller ikke, om der indgik oplysninger, som var ekstraheringspligtige, men som alligevel ikke var udleveret – fordi de allerede var offentligt tilgængelige eller udleveret via andre dokumenter. 
Ombudsmanden overvejede, om begrundelsen var for mangelfuld til, at han kunne undersøge sagen, men fandt dog, at oplysningerne fra ministeriet gav tilstrækkeligt grundlag for en undersøgelse. 
Ombudsmanden kunne ikke kritisere, at Beskæftigelsesministeriet havde undtaget en række dokumenter fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter, og lovens § 24, stk. 1, om ministerbetjeningsdokumenter. 
Dog mente ombudsmanden, at to af de undtagne dokumenter indeholdt flere oplysninger om sagens faktiske grundlag, end ministeriet havde antaget, og at de derfor burde være ekstraheret efter offentlighedslovens § 28, stk. 1. 
Ombudsmanden henstillede til Beskæftigelsesministeriet at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse om aktindsigt i de undtagne oplysninger. 
Beskæftigelsesministeriet genoptog herefter sagen og gav aktindsigt i overensstemmelse med det, som ombudsmanden havde anført. Ministeriet tog desuden ombudsmandens kritik af begrundelsen til efterretning. 
(Sag nr. 15/00348)

 

En journalist klagede til ombudsmanden over, at Beskæftigelsesministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt i oplysninger om udbetaling af sociale ydelser til personer, der er udrejst til Syrien. 

Det var ombudsmandens opfattelse, at ministeriets begrundelse for afgørelsen langtfra levede op til de krav, der følger af forvaltningslovens § 24 og praksis på området: Det fremgik ingen steder – hverken af selve afgørelsen eller den medfølgende aktliste – hvilke dokumenter der var undtaget fra aktindsigt, og efter hvilke bestemmelser i offentlighedsloven de enkelte dokumenter var tilbageholdt. Det fremgik heller ikke, om der indgik oplysninger, som var ekstraheringspligtige, men som alligevel ikke var udleveret – fordi de allerede var offentligt tilgængelige eller udleveret via andre dokumenter. 

Ombudsmanden overvejede, om begrundelsen var for mangelfuld til, at han kunne undersøge sagen, men fandt dog, at oplysningerne fra ministeriet gav tilstrækkeligt grundlag for en undersøgelse. 

Ombudsmanden kunne ikke kritisere, at Beskæftigelsesministeriet havde undtaget en række dokumenter fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter, og lovens § 24, stk. 1, om ministerbetjeningsdokumenter. 

Dog mente ombudsmanden, at to af de undtagne dokumenter indeholdt flere oplysninger om sagens faktiske grundlag, end ministeriet havde antaget, og at de derfor burde være ekstraheret efter offentlighedslovens § 28, stk. 1. 

Ombudsmanden henstillede til Beskæftigelsesministeriet at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse om aktindsigt i de undtagne oplysninger. 

Beskæftigelsesministeriet genoptog herefter sagen og gav aktindsigt i overensstemmelse med det, som ombudsmanden havde anført. Ministeriet tog desuden ombudsmandens kritik af begrundelsen til efterretning. 

(Sag nr. 15/00348)