FOB 2015-55

Indelåsning på patientstue – retssikkerhed og dokumentation

07-07-2015

 

 

Ombudsmanden modtog oplysning om, at en patient på Sikringsafdelingen (retspsykiatrisk afdeling med fængselsmæssig sikkerhed) havde været låst inde på sin patientstue i 2½ år. Aflåsning af patientstuer kan ske efter psykia­trilovens § 18 a. Ombudsmanden bad Sikringsafdelingen og Region Sjælland om en udtalelse om anvendelsen af døraflåsning over for den pågældende patient og om en redegørelse for forløbet i sagen.  

Da ombudsmanden havde gennemgået udtalelsen, blev der holdt et møde med Region Sjælland og Sikringsafdelingen. Det kom frem, at cirka halvdelen af patienterne på Sikringsafdelingen havde aflåst dør til deres patientstue i et ikke ubetydeligt omfang. 

Ombudsmanden udtrykte bekymring for dokumentationsniveauet i sager om døraflåsning. Bl.a. fremgik det ikke, om beslutningerne løbende blev revurderet, og hvilke tiltag der måtte blive taget for at undgå skadelige virkninger af indelåsningen. Bekymringen gik både på patienternes retssikkerhed og på myndighedernes mulighed for efterfølgende at dokumentere forløbet. 

Da den pågældende patients advokat indbragte døraflåsningen for domstolene, trådte ombudsmanden ud af den konkrete sag, men fortsatte sin undersøgelse af Sikringsafdelingens generelle procedurer mv., i forbindelse med at en patientstue aflåses. 

Afdelingen og regionen tog herefter initiativ til at udarbejde reviderede retningslinjer for tvangsindgrebet. Da ombudsmanden havde modtaget underretning om de reviderede retningslinjer, afsluttede han sagen. 

(Sag nr. 15/00622)