FOB 2015-31

Ikke kritik af afslag på SU til uddannelse i udlandet – spørgsmål om offentlig anerkendelse i studielandet

06-09-2015

En far klagede på vegne af sin søn over et afslag på SU til en uddannelse i Storbritannien. Der var tale om en uddannelse på en amerikansk uddannelsesinstitution med afdelinger i USA og andre steder i verden, herunder London. Sønnen havde fået afslag, fordi uddannelsen ikke var offentligt anerkendt i studielandet. Uddannelsen var imidlertid offentligt anerkendt i USA, hvilket betød, at sønnen ville have kunnet få SU, hvis han havde valgt at studere i USA. 
Ombudsmanden var enig med Styrelsen for Videregående Uddannelser i, at uddannelsen i London ikke kunne anses for offentligt anerkendt i Storbritannien i SU-bekendtgørelsens forstand. 
Herefter undersøgte ombudsmanden spørgsmålet om, hvorvidt bestemmelsen i SU-bekendtgørelsen om offentlig anerkendelse i studielandet havde tilstrækkelig hjemmel i SU-loven. Ombudsmanden havde i den forbindelse ikke grundlag for at antage, at de fastsatte regler faldt uden for bemyndigelsen. 
Endelig kunne ombudsmanden ikke kritisere, at myndighederne ikke havde fundet grundlag for at dispensere fra SU-bekendtgørelsen i den konkrete sag. 
Uddannelses- og Forskningsministeriet oplyste i forbindelse med behandlingen af sagen, at ministeriet påtænkte at ændre reglerne i SU-bekendtgørelsen med virkning fra den 1. juli 2015, således at uddannelser og uddannelsesinstitutioner, der ikke er offentligt anerkendte, vil kunne godkendes til SU, hvis de er kvalitetssikrede af en kvalitetssikringsinstitution, der er internationalt anerkendt. 
Efter at sagen var afsluttet, underrettede Uddannelses- og Forskningsministerietombudsmanden om, at SU-bekendtgørelsen var blevet ændret.
(Sag nr. 14/02408)

 

En far klagede på vegne af sin søn over et afslag på SU til en uddannelse i Storbritannien. Der var tale om en uddannelse på en amerikansk uddannelsesinstitution med afdelinger i USA og andre steder i verden, herunder London. Sønnen havde fået afslag, fordi uddannelsen ikke var offentligt anerkendt i studielandet. Uddannelsen var imidlertid offentligt anerkendt i USA, hvilket betød, at sønnen ville have kunnet få SU, hvis han havde valgt at studere i USA. 

Ombudsmanden var enig med Styrelsen for Videregående Uddannelser i, at uddannelsen i London ikke kunne anses for offentligt anerkendt i Storbritannien i SU-bekendtgørelsens forstand. 

Herefter undersøgte ombudsmanden spørgsmålet om, hvorvidt bestemmelsen i SU-bekendtgørelsen om offentlig anerkendelse i studielandet havde tilstrækkelig hjemmel i SU-loven. Ombudsmanden havde i den forbindelse ikke grundlag for at antage, at de fastsatte regler faldt uden for bemyndigelsen. 

Endelig kunne ombudsmanden ikke kritisere, at myndighederne ikke havde fundet grundlag for at dispensere fra SU-bekendtgørelsen i den konkrete sag. 

Uddannelses- og Forskningsministeriet oplyste i forbindelse med behandlingen af sagen, at ministeriet påtænkte at ændre reglerne i SU-bekendtgørelsen med virkning fra den 1. juli 2015, således at uddannelser og uddannelsesinstitutioner, der ikke er offentligt anerkendte, vil kunne godkendes til SU, hvis de er kvalitetssikrede af en kvalitetssikringsinstitution, der er internationalt anerkendt. 

Efter at sagen var afsluttet, underrettede Uddannelses- og Forskningsministeriet
ombudsmanden om, at SU-bekendtgørelsen var blevet ændret.

(Sag nr. 14/02408)