FOB 2015-63

Annonce fra udlændingemyndighederne trykt i fire libanesiske aviser overholdt ikke reglerne for offentlige myndigheders vejledning af borgerne

12-10-2015

 

 

Udlændingemyndighederne indrykkede den 7. september 2015 en annonce i fire libanesiske aviser med oplysning om stramninger og regler i den danske udlændingelovgivning.  

Annoncen gav anledning til en del omtale i danske medier. Herunder blev annoncen fra flere sider anset for at være vildledende. På den baggrund rejste ombudsmanden på eget initiativ sagen over for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. 

Selv om annoncens enkelte punkter hver for sig var korrekte, mente ombuds­manden, at annoncen ikke var retvisende. Ombudsmanden baserede sin vurdering på, at de forhold, der blev oplyst om i annoncen, kun i meget begrænset omfang var relevante for syriske flygtninge, som i betydeligt omfang måtte anses for de reelle brugere af informationerne i annoncen. Ombudsmanden lagde herved vægt på, at annoncen kun var trykt i libanesiske aviser, og at syriske flygtninge på tidspunktet for annoncens indrykning i meget vidt omfang opholdt sig i Libanon og andre dele af Mellemøsten. Samtidig udgjorde syriske flygtninge på det tidspunkt knap halvdelen af alle asylansøgere i Danmark. 

Ombudsmanden understregede i sin udtalelse, at udlændingemyndighederne gerne må annoncere i udenlandske medier, under forudsætning af at den meddelte information er retvisende. 

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet fremkom med bemærkninger til ombudsmandens udtalelse. Ministeriet oplyste i den forbindelse bl.a., at ministeriet fremover i tilsvarende situationer ville være opmærksom på målgrupper og præcision i kommunikationen. Ombudsmanden meddelte herefter ministeriet, at han fastholdt sin opfattelse af sagen, og at han med tilfredshed havde noteret sig ministeriets udmelding om ministeriets håndtering af tilsvarende situationer i fremtiden. 

(Sag nr. 15/04009)