FOB 2015-45

Klage over nedlæggelse af Irak- og Afghanistankommissionen ikke undersøgt af hensyn til ombudsmandsinstitutionens politiske neutralitet

25-08-2015

 

 

Ombudsmanden modtog en klage over den nytiltrådte, borgerlige regerings beslutning om at nedlægge Irak- og Afghanistankommissionen, som var blevet nedsat af den foregående, socialdemokratisk ledede regering.

Ombudsmanden vurderede, at sagen var af en sådan ganske særlig politisk karakter, at han af hensyn til ombudsmandsinstitutionens politiske neutralitet ikke burde foretage sig noget i anledning af klagen.

(Sag nr. 15/03450)