Myndigheder får bedre juridisk hjælp til IT-systemer

10-12-2014

En bred vejledningsindsats skal hjælpe offentlige myndigheder med at overholde forvaltningsloven og andre forvaltningsretlige krav, når de indretter IT-systemer. Det er resultatet af en sag, som Folketingets Ombudsmand har rejst. 

Ombudsmanden har de senere år behandlet en række sager, hvor myndighederne har overset forvaltningsretlige krav ved indførelse af nye IT-systemer. F.eks. har partsrepræsentation, som borgeren har ret til efter forvaltningsloven, ikke været mulig, eller breves datering har afhængt af, hvornår brevet blev åbnet. 

På den baggrund henvendte ombudsmanden sig før sommerferien til Finansministeriet og spurgte, hvordan ministeriet ville forebygge juridisk mangelfulde IT-systemer. Digitaliseringsstyrelsen og Justitsministeriet har nu svaret ombudsmanden og nærmere redegjort for en række initiativer til forebyggelse af fejl. 

”En række konkrete sager har vist, hvor væsentligt det kan være for den enkelte borgers retssikkerhed, at IT-systemer er indrettet efter lovgivningen. Derfor er det positivt, at offentlige myndigheder nu får bedre hjælp til at overholde reglerne, når de planlægger nye systemer”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

”Overvej jura fra starten”

Ifølge områdechef Karsten Loiborg hos Folketingets Ombudsmand er det en god ide at indtænke juraen fra begyndelsen, når man planlægger et nyt offentligt IT-system. 

”Det er nok en almindelig opfattelse, at man ’altid kan tjekke juraen, når teknikken er på plads’. Men det er ofte for sent, da forvaltningsretlige krav kan have grundlæggende indflydelse på designet af IT-systemer. Det er derfor vigtigt at have bevidsthed om de juridiske rammer fra starten”, siger Karsten Loiborg. 

Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen understreger, at han fortsat vil have fokus på området, og han har derfor bl.a. bedt Finansministeriet om at modtage kopi af det materiale, som bliver udarbejdet for at vejlede myndighederne bedre. 

 

Ombudsmandens IT-notat, der løbende bliver opdateret med nye sager.

Sagen er optaget i Folketingets Ombudsmands beretning for 2014 og kan læses her

Læs evt. også nyheden ”Ombudsmanden intensiverer fokus på borgernes retssikkerhed i IT-systemer”, som kan findes her.

 

Yderligere oplysninger:   

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52   

Områdechef Karsten Loiborg, tlf. 33 13 25 12   

 

Fakta:

Bedre vejledning 

Ifølge en udtalelse fra Digitaliseringsstyrelsen vil der fremover blive indarbejdet vejledning om forvaltningsretlige krav til offentlige IT-systemer i en række offentlige skrivelser, herunder:  

- Relevant vejledningstekst i Justitsministeriets kommende skrivelse om lovtekniske emner. 

- Relevant vejledningstekst i en vejledning om digitaliseringsklar lovgivning, som Digitaliseringsstyrelsen er i gang med at udarbejde. 

- Henvisning til disse to skrivelser i den digitale lovprocesguide i forbindelse med en kommende revision af guiden. 

- Relevant vejledningstekst i Digitaliseringsstyrelsens to vejledninger om de fællesstatslige IT-udviklingsmodeller – ”Vejledning om den fællesstatslige it-projektmodel” og ”Vejledning til programmodellen”. 

- Relevant vejledningstekst i Styregruppen for Digitaliseringsstrategiens vejledning ”God selvbetjening – udviklingsvejledning for selvbetjeningsløsninger”.