Ny afgørelse i MRSA-sag

13-09-2014

I juni 2014 afgav ombudsmanden udtalelse i sagen om aktindsigt i oplysninger om svinebesætninger, der er smittet med penicillin-resistente stafylokokker (MRSA). Ombudsmanden mente ikke, at myndighederne havde tilstrækkeligt grundlag for at hemmeligholde MRSA-oplysningerne. Han henstillede derfor, at sagen blev genoptaget.   

Fødevarestyrelsen har nu orienteret ombudsmanden om, at der er truffet ny afgørelse i sagen, og at styrelsen har besluttet at give aktindsigt i MRSA-oplysningerne.

”Jeg kan konstatere, at Fødevarestyrelsen har fulgt min henstilling, og at styrelsen har lagt min retsopfattelse til grund”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

MRSA-oplysningerne er imidlertid ikke udleveret endnu. Det hænger sammen med, at Landbrug og Fødevarer efter afgivelsen af ombudsmandens udtalelse har anlagt sag mod Fødevarestyrelsen med påstand om, at oplysningerne ikke kan udleveres. Styrelsen har på den baggrund besluttet at suspendere udleveringen af oplysninger, indtil domstolene har afgjort, om søgsmålet skal have opsættende virkning.

Beslutningen om suspension har ikke været en del af ombudsmandens undersøgelse, og den har ikke efterfølgende været indbragt for ham.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52.

Se ombudsmandens tidligere nyhed om sagen her

Se ombudsmandens redegørelse i MRSA-sagen her