Ombudsmanden ind i sag om fikseret indsat

27-01-2014

En mand, der er erklæret uegnet til fængselsstraf, har i flere måneder ventet i Vestre Fængsel på en plads i en særlig sikret retspsykiatrisk afdeling. Det fremgår af flere artikler i pressen. Folketingets Ombudsmand har netop bedt Kriminalforsorgen redegøre for forløbet, herunder hvor ofte og hvor længe manden har været fikseret.

”Jeg kan naturligvis ikke sige noget om den konkrete sag, før jeg har modtaget en redegørelse og undersøgt den nærmere. Men det er klart, at det rejser nogle principielle spørgsmål, hvis et fængsel ser sig nødsaget til at fiksere en mand, der er psykisk syg og har behov for behandling, fordi det er den eneste mulighed,” siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Folketingets Ombudsmand har bedt Kriminalforsorgen om at redegøre nærmere for, hvilke overvejelser Kriminalforsorgen har gjort sig vedrørende placeringen af manden, herunder om muligheden for at anbringe ham på en lukket psykiatrisk afdeling, indtil der er plads på Sikringsafdelingen. Ombudsmanden har desuden bedt om oplysninger om, hvorvidt den pågældende tidligere har været fikseret samt eventuelt omfang og varighed.

Forholdene for psykiatriske patienter er udpeget som et tema for ombudsmandens tilsynsbesøg i 2014, hvor bl.a. tvang er i fokus.


For yderligere oplysninger kontakt: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52. 

Afdelingschef Morten Engberg, tlf. 33 13 25 12. 

 

FAKTA 

Ombudsmanden kan på eget initiativ iværksætte en undersøgelse eller bede en myndighed om nærmere oplysninger om en sag. Det følger af ombudsmandslovens § 17, stk. 1. Det sker ofte på baggrund af omtale i medierne.