Ombudsmandens internationale arbejde i 2013

28-03-2014

Folketingets Ombudsmand offentliggør for første gang en samlet rapport om det internationale arbejde i året, der er gået. 

”Vi samarbejder med en række lande, og det er mit håb, at vi på den måde kan være med til at støtte dannelse og styrkelse af retssikkerhedsinstitutioner rundt om i verden. Jeg er glad for at kunne præsentere en samlet oversigt over den indsats,” siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, der peger på en flerårig samarbejdsaftale med Udenrigsministeriet som en væsentlig årsag til den høje internationale aktivitet. 

Udover fortsat samarbejde med institutioner i f.eks. Tanzania, Marokko og Albanien blev der i 2013 åbnet for samarbejder med nye institutioner i f.eks. Kina og Myanmar. Samtidig har ombudsmanden taget imod gæster fra en lang række lande til kortere eller længere introduktioner til den danske ombudsmandsmodel. 

”Det er en helt central opgave for os at åbne dørene for udenlandske interesserede. Der er stor interesse for den danske samfundsmodel og for ombudsmandens rolle i udviklingen af den danske offentlige forvaltning”, siger Jørgen Steen Sørensen, der endvidere understreger, at det internationale samarbejde sjældent handler om at ”eksportere en samlet pakke”, men derimod om at indgå i en dialog, som måske kan give udenlandske samarbejdspartnere nye redskaber eller inspiration til f.eks. bekæmpelse af korruption og opbygning af en troværdig offentlig forvaltning. 

Ombudsmanden oplyser løbende om udvalgte besøg i udlandet eller i Danmark på sin hjemmeside, men det er første gang, at ombudsmanden offentliggør en samlet rapport om et års aktiviteter. 

Den samlede rapport kan læses her.

 

For yderligere oplysninger kontakt: 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Kontorchef Jens Olsen, internationalt samarbejde, tlf. 33 13 25 12 

 

 

FAKTA

Siden den danske ombudsmandsinstitution blev oprettet i 1955, har de danske ombudsmænd og deres medarbejdere arbejdet aktivt for at udbrede kendskabet til institutionen og dens formål og idegrundlag.  

Ombudsmanden åbner hvert år dørene for mange gæster fra udlandet, og ombudsmanden og hans medarbejdere deltager i flere forskellige former for internationalt samarbejde.  

Siden 2000 har ombudsmanden haft et fast samarbejde med Udenrigsministeriet om at yde bistand og rådgivning til etablering og styrkelse af demokratiske institutioner i andre lande.