Ombudsmanden har fået flere funktioner

07-10-2014

Folketingets Ombudsmands beretning for 2013 er netop offentliggjort, og den giver for første gang et samlet overblik over det stigende antal opgaver, som ombudsmanden varetager.

”At behandle klager fra borgere er stadig vores kerneopgave, men inden for den seneste årrække er der kommet flere særopgaver til, som har haft betydning for institutionens udvikling”, siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen.

Blandt de væsentligste nye funktioner er Børnekontoret, som blev etableret i slutningen af 2012 og i dag har otte medarbejdere, der udelukkende tager sig af sager om børn. I 2011 fik ombudsmanden opgaven med at føre tilsyn med politiets udsendelser af udlændinge, og i 2009 begyndte institutionen som Danmarks OPCAT-enhed, der overvåger, at borgere ikke bliver udsat for tortur eller anden nedværdigende behandling.  

 

Fra fire beretninger til én

Det stigende antal opgaver har medført organisatoriske forandringer på Gammeltorv, men også givet huset flere kontaktflader.

”Vores nye opgaver har givet os nye, værdifulde samarbejdspartnere”, siger Jørgen Steen Sørensen og nævner bl.a. Institut for Menneskerettigheder og Dignity – Dansk Institut Mod Tortur som organisationer, der samarbejdes tæt med.

De seneste år har ombudsmanden afgivet særskilte rapporter på OPCAT-området, handicapområdet og udsendelsesområdet. Fra i år vil disse rapporter være samlet i ombudsmandens årsberetning.

Folketingets Ombudsmands beretning for 2013 kan ses i en særlig netversion, som svarer til den trykte. Her kan man bl.a. få et samlet overblik over årets tilsynsbesøg, og ledende medarbejdere fokuserer i en håndfuld artikler på de vigtigste områder i 2013.

 

For yderligere oplysninger: 

Kontakt Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52.

 

FAKTA

2012     1. november åbner Ombudsmandens Børnekontor, som behandler klager fra og om børn, tager sager op på eget initiativ og fører tilsyn med institutioner for børn og unge.

2011     Ombudsmanden får til opgave at overvåge politiets tvangsmæssige udsendelser af udenlandske borgere.

2009     Folketingets Ombudsmand påbegynder arbejdet efter FN’s OPCAT-protokol: at kontrollere, at borgere i Danmark ikke bliver udsat for tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Kontrollen foregår som inspektioner af f.eks. fængsler.

2000      Ombudsmanden udvider sit inspektionsområde til at omfatte inspektioner af handicaptilgængelighed i offentlige bygninger.