Ombudsmanden glæder sig over, at spareplan for anbragte børn ikke blev gennemført

10-06-2014

En omfattende spareplan på anbringelsesområdet i Guldborgsund Kommune fik for nylig ombudsmanden til alvorligt at advare mod risikoen for, at børnenes rettigheder ikke blev respekteret. 

Nu har Guldborgsund Kommune underrettet ombudsmanden om, at spareplanen – der bl.a. havde som mål at hjemtage 30-40 procent af de børn, der var anbragt i plejefamilier – ikke bliver gennemført.  

”Det er meget glædeligt, at Guldborgsund Kommune har valgt alligevel ikke at anvende det materiale, som jeg i november 2013 modtog fra en anonym medarbejder”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, der har meddelt Guldborgsund Kommune, at han ikke foretager sig mere i sagen. Ombudsmanden tilføjer, at han fuldt ud fastholder sin oprindelige redegørelse i sagen. 

”Jeg har forståelse for, at mange kommuner står over for vanskelige økonomiske prioriteringer. En stram udgiftsstyring må imidlertid ikke få den konsekvens, at man glemmer den retlige ramme, som Folketinget har udstukket,” siger Jørgen Steen Sørensen. Han håber, at den generelle redegørelse for reglerne på anbringelsesområdet, som ombudsmanden har udarbejdet i forbindelse med sagen, kan bruges som vejledning for andre kommuner. 

  • Se tidligere nyhed i sagen.
  • Se ombudsmandens redegørelse i sagen.
  • Se ombudsmandens afsluttende brev til Guldborgsund Kommune. 

 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

 

 

FAKTA

 

20. november 2013       
Ombudsmanden modtager en anonym henvendelse om planlagte besparelser på anbringelsesområdet i Guldborgsund Kommune.

25. november 2013       
Ombudsmanden beder Guldborgsund Kommune om en udtalelse. 

16. december 2013       
Guldborgsund Kommune sender en udtalelse om sagen til ombudsmanden. Det fremgår af udtalelsen, at det materiale, som ombudsmanden havde modtaget fra den anonyme medarbejder, var en del af rammen for kommunens spareplan, og at direktionen i Guldborgsund Kommune bl.a. havde besluttet at indlede den ekstraordinære revisitationsproces på anbringelsesområdet, fordi Familieafdelingen forventede at komme ud af 2013 med et merforbrug på 35 mio. kr.   

10. april 2014               
Ombudsmanden sender sin redegørelse for sagen til Guldborgsund Kommune. Samlet set giver sagen ombudsmanden anledning til alvorlig bekymring for, om de allermest udsatte børns retssikkerhed vil komme under pres, og ombudsmanden beder Guldborgsund Kommune om at genoverveje såvel fremgangsmåden som principperne i den 7-trinsproces, der udgør rammen for kommunens planlagte besparelser på anbringelsesområdet. Ombudsmanden beder Guldborgsund Kommune om at blive underrettet om, hvad kommunen vil foretage sig, og orienterer samtidig Ankestyrelsen, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Folketingets Socialudvalg og Folketingets Retsudvalg om sagen. 

15. maj 2014                
Guldborgsund Kommune oplyser ombudsmanden om, at det materiale, som ombudsmanden modtog i november 2013, ikke har været anvendt som ramme for de revisitationer, som kommunen – efter at ombudsmanden var gået ind i sagen – gennemførte i januar 2014. Kommunen redegør samtidig for, hvorledes revisitationerne var blevet tilrettelagt, og oplyser, at revisitationsprocessen ikke resulterede i en ændring af børnenes foranstaltninger. Kommunen redegør endvidere for de tiltag, som kommunen fremover vil iværksætte. Det fremgår også af underretningen, at Guldborgsund Kommunes borgmester har tilkendegivet over for Familieafdelingen, at der er en klar forventning om, at eventuelt procesmateriale til brug ved fremtidige revisitationer vil indeholde en beskrivelse af den retlige ramme – og at denne ramme skal overholdes ved behandlingen af det enkelte barns sag.  Endelig fremgår det, at der under en drøftelse mellem Familieafdelingens ledelse og medarbejderne har været en fælles forståelse af, at de regler og principper, som blev refereret i ombudsmandens redegørelse af 10. april 2014 skal efterleveres, da de udgør en væsentlig del af rammen for forvaltningen af sagsområdet og repræsenterer grundlæggende hensyn til udsatte børns retssikkerhed.