Markant kortere sagsbehandlingstider i landbrugsstøttesager

25-06-2014

Fødevareministeriets Klagecenters gennemsnitlige sagsbehandlingstider i landbrugsstøttesager er faldet markant i løbet af det seneste år. Det fremgår af en redegørelse, som Folketingets Ombudsmand har modtaget fra Fødevareministeriet. 

”Myndighedernes afgørelser på landbrugsstøtteområdet har ofte stor betydning for den enkelte landmands økonomi. Jeg har derfor med tilfredshed konstateret, at ministeriet og klagecentret har haft fokus på nedbringelse af sagsbehandlingstiderne, og at dette har haft god effekt,” siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

I forbindelse med nogle konkrete sager blev ombudsmanden i løbet af 2010 opmærksom på, at Fødevareministeriets Klagecenter modtog et stærkt stigende antal klager i sager om landbrugsstøtte. De mange klager medførte en forventet sagsbehandlingstid på op mod 2 år. Ombudsmanden bad derfor Fødevareministeriet om at redegøre nærmere for udviklingen i sagsbehandlingstiderne og for initiativer, som skulle nedbringe sagsbehandlingstiden. 

Ombudsmanden har siden fulgt udviklingen på området. Den seneste redegørelse fra ministeriet viser bl.a., at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid hos klagecentret fra april 2013 til marts 2014 er faldet fra 1 år til ca. 5 måneder. 

Ombudsmandens afsluttende brev til Fødevareministeriet om sagen kan læses her

Yderligere oplysninger kan fås hos Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen på telefon 20 33 97 52 eller hos kontorchef Johannes Martin Fenger på telefon 33 13 25 12.