Forsinket offentliggørelse af kritik af sundhedspersoner var særdeles beklagelig

04-02-2014

Når en sundhedsperson får kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn for alvorlige eller gentagne forsømmelser, skal kritikken offentliggøres på internettet med bl.a. sundhedspersonens navn. Ombudsmanden kritiserer nu, at nogle afgørelser først er offentliggjort op til 1½ år efter, at afgørelsen er truffet. 

”Forarbejderne til reglerne siger, at afgørelserne om kritik skal offentliggøres, ’umiddelbart efter’ at de er truffet. Derfor er den forsinkede offentliggørelse særdeles beklagelig”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, der understreger, at det er alvorligt for en sundhedsperson at få kritik, der skal offentliggøres. 

”Det er også afgørende, at offentliggørelsen ikke trækker ud, så lægerne oplever at være ’hængt ud’ i offentligheden, i længere tid end reglerne kræver”, siger ombudsmanden. 

Disciplinærnævnet har erkendt problemet. Efter at ombudsmanden er gået ind i sagen, har disciplinærnævnet gennemgået og strammet op på procedurerne for at undgå, at fejlen gentager sig. 

Ombudsmanden gik ind i sagen efter en klage fra Lægeforeningen, der på grund af forsinket offentliggørelse ønskede en række afgørelser fjernet fra internettet. Lægeforeningen pegede på, at den forsinkede offentliggørelse betød, at afgørelserne om kritik af lægerne ville ligge på internettet mere end 2 år efter, at de var truffet. 

Efter reglerne skal afgørelserne forblive offentlige på internettet i 2 år. Det gælder efter ombudsmandens opfattelse også, selv om offentliggørelsen er blevet forsinket. Derfor kan ombudsmanden ikke kritisere, at myndighederne ikke vil fjerne afgørelserne, før der er gået 2 år fra offentliggørelsestidspunktet. 

Læs ombudsmandens afsluttende udtalelse i sagen. 

 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

Kontorchef Johannes Martin Fenger, tlf. 33 13 25 12 

 

FAKTA 

Bekendtgørelsen om offentliggørelse siger, at afgørelserne skal offentliggøres på www.sundhed.dk og kan offentliggøres på Patientombuddets hjemmeside. Afgørelserne skal forblive offentlige i 2 år. 

Bekendtgørelsen er en udmøntning af klage- og erstatningsloven. I forarbejderne til denne lov står der, at afgørelserne skal offentliggøres, ”umiddelbart efter” at de er truffet. 

Disciplinærnævnet har gennemgået og strammet op på procedurerne for at undgå, at fejlen gentager sig. Det er vurderingen, at der fremover vil kunne ske offentliggørelse, ca. 2 uger efter at der er truffet afgørelse i sagerne.