DR frafalder ledelsesreaktioner over for DR2-vært

15-09-2014

En religionskritisk kronik af studievært A, DR2, får ingen ledelsesmæssige konsekvenser for ham. Det skriver DRs ledelse i et brev til Folketingets Ombudsmand. 

Ombudsmanden kritiserede i foråret skarpt, at DR i maj 2013 iværksatte grundlovsstridig censur mod A og gav ham en tjenstlig påtale som reaktion på hans kronik. Denne ledelsesreaktion trak DR tilbage, da ombudsmanden gik ind i sagen, og erstattede den samtidig af en ny. Her var både påtalen og censurforanstaltningen frafaldet. DR fastholdt imidlertid, at kronikken var uforenelig med A's funktion som vært i DR2 Nyhederne, og at det kunne være nødvendigt at ændre hans arbejdsopgaver eller omplacere ham, hvis noget lignende gentog sig. 

Heller ikke ledelsesreaktion nr. 2 kunne ombudsmanden anerkende, bl.a. fordi A ikke havde fået nogen begrundelse. Nu frafalder DR også denne reaktion og forklarer samtidig A, hvilke dele af kronikken der er uforenelige med rollen som nyhedsvært.   

”Jeg noterer mig, at alle ledelsesreaktioner i sagen nu er frafaldet, og at tavlen så at sige er vasket ren. Jeg noterer mig også, at DR med sigte på fremtiden har forklaret A, hvilke konkrete afsnit i hans kronik der efter DRs opfattelse var i strid med kravene til studieværter om saglighed og upartiskhed. Jeg håber, at sagen har bidraget til afklaring for alle parter”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, der ikke foretager sig mere på det ”foreliggende grundlag”.   


Nedsættende passager var problematiske 

Det fremgår af DRs brev til studieværten, at det var i orden, at han udtrykte sine personlige overvejelser og mere generelt satte spørgsmålstegn ved religion. Men andre passager virkede efter DR-ledelsens opfattelse nedsættende over for troende personer og  var efter ledelsens opfattelse ikke forenelige med rollen som nyhedsvært. 

DRs ledelse oplyser i øvrigt over for ombudsmanden, at DR har iværksat organisatoriske og proceduremæssige ændringer vedrørende behandling af sager om medarbejderes ytringsfrihed. 

Læs DRs brev af 29. august 2014 til ombudsmanden med det vedlagte brev af 20. august 2014 til A. 

Læs ombudsmandens afsluttende brev til DR, ombudsmandens tidligere redegørelse af 13. maj 2014 her (og den tidligere nyhed om redegørelsen her).

 

For yderligere oplysninger: ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 eller områdechef Kirsten Talevski på 33 13 25 13.