Ombudsmanden kan fremover behandle aktindsigtsklager over KL og Danske Regioner

22-04-2014

Ombudsmanden har besluttet at inddrage KL og Danske Regioner under sin virksomhed på de områder, hvor den nye offentlighedslov også dækker de to foreninger. 

Det betyder med andre ord, at hvis f.eks. en journalist er utilfreds med, at KL eller Danske Regioner har givet afslag på en anmodning om aktindsigt eller ikke har levet op til sin notatpligt, kan journalisten klage til ombudsmanden. 

”Når KL og Danske Regioner er kommet ind under den nye offentlighedslov, mener jeg også, at det skal være muligt at klage til ombudsmanden over dem. Min beslutning er således truffet for bl.a. på dette område at skabe harmoni mellem anvendelsesområderne for den nye offentlighedslov og ombudsmandsloven”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

KL og Danske Regioner var ikke omfattet af den tidligere offentlighedslov, der gjaldt før 1. januar 2014. Den nye offentlighedslov bestemmer imidlertid, at lovens regler om aktindsigt og notatpligt også gælder for KL og Danske Regioner. Ombudsmanden har hørt både KL og Danske Regioner, inden de er blevet omfattet af ombudsmandens kompetence.

 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Kontorchef Lisbeth Adserballe, tlf. 33 13 25 12

 

 

FAKTA

  • § 3, stk. 1, nr. 3, i offentlighedsloven fastsætter, at loven bortset fra bestemmelserne i §§ 11 og 12 og §§ 15-17 finder anvendelse på al virksomhed, der udøves af KL og Danske Regioner. Det betyder, at lovens regler om aktindsigt og notatpligt finder anvendelse på KL og Danske Regioner.

 

  • Efter § 7, stk. 4, i ombudsmandsloven kan ombudsmanden bestemme, at selskaber, institutioner, foreninger mv., der ved lov eller administrativt helt eller delvis inddrages under de regler og principper, der gælder for den offentlige forvaltning, i samme omfang skal være omfattet af ombudsmandens virksomhed.