Ombudsmandens kommentar til Skattesagskommissionens beretning

03-11-2014

I anledning af Skattesagskommissionens beretning udtaler Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen: 

”Jeg konstaterer, at skattemyndighederne ifølge Skattesagskommissionen har givet urigtige oplysninger til den tidligere ombudsmand i forbindelse med en sag om aktindsigt. Kommissionen udtaler sig på dette punkt ikke om retligt ansvar for de involverede embedsmænd, da det efter kommissionens opfattelse ligger uden for kommissoriet. 

Myndighederne er efter loven forpligtet til at give korrekte oplysninger til ombudsmanden. Denne sandhedspligt er afgørende for, at ombudsmandsinstitutionen kan fungere, idet ombudsmanden ubetinget skal kunne basere sine undersøgelser på, at myndighederne taler sandt over for ham. Jeg ser derfor med stor principiel alvor på det, der er sket. 

Det er nu op til de ansvarlige myndigheder at vurdere, hvilke konsekvenser forløbet skal have for de involverede embedsmænd.”

 

Yderligere oplysninger: kontakt Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen (20 33 97 52)