Udsigt til bedre forhold for indsatte med psykisk sygdom i Vestre Fængsel

12-09-2014

Bedre faciliteter og bedre behandling af de indsatte med psykisk sygdom. Det har Vestre Fængsel stillet i udsigt, efter at Folketingets Ombudsmand to gange har været på tilsyn i fængslets hospitalsafdeling, Vestre Hospital, og efterfølgende spurgt ind til de indsattes forhold. 

Ifølge et svar fra Direktoratet for Kriminalforsorgen og Vestre Fængsel til Folketingets Ombudsmand er der planer om at iværksætte forskellige initiativer for både at sikre bedre faciliteter og bedre aktivering af de indsatte med psykisk sygdom. Det drejer sig bl.a. om ansættelse af en områdeleder, hvis arbejdsopgave er at sikre bedre aktivering af denne gruppe indsatte, etablering af et multirum og eventuelt et terapirum samt efteruddannelse af personalet. 

”Det er en positiv melding, at der nu iværksættes initiativer for at forbedre forholdene for denne særligt sårbare gruppe af indsatte med psykisk sygdom. Men da hverken byggeplaner eller andre initiativer endnu er nærmere konkretiserede, har jeg bedt om løbende at blive underrettet for at kunne følge processen. Det er derfor også for tidligt at vurdere, om disse initiativer er tilstrækkelige”, siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen. 

Forhold medfører risiko for forværring af sygdom
I forbindelse med ombudsmandens tilsynsbesøg i 2012 og 2013 på Vestre Fængsels hospitalsafdeling (VH2) kom det frem, at de fleste indsatte på afdelingen lider af psykisk sygdom og flere med alvorlige lidelser som f.eks. paranoid skizofreni. En stor del af disse indsatte deltager ikke i sociale aktiviteter, men opholder sig 23 timer i døgnet i deres celle. 

Ombudsmanden bad efterfølgende samarbejdspartneren DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur om at foretage en lægefaglig vurdering af, hvad den lave deltagelse i aktiviteter kan medføre for psykisk syge indsatte. Af svaret fremgik det bl.a., at der var risiko for, at de indsattes sygdom blev forværret. 

Derfor bad ombudsmanden i foråret 2014 Direktoratet for Kriminalforsorgen og Københavns Fængsler om at forholde sig til, om der på Vestre Hospital er den nødvendige bemanding og de nødvendige fysiske faciliteter for at sikre denne gruppe mod forværring af deres sygdom. Det er i et svar på dette brev, at fængslet nu stiller bedre forhold i udsigt. 

Læs ombudsmandens brev med anmodning om løbende underretning her

Læs høringsbrevet her

Læs tidligere nyhed her

Ombudsmanden behandler for tiden også en anden sag fra Vestre Hospital om en indsat med alvorlig psykisk sygdom, som ventede på at blive overført til en psykiatrisk afdeling. Denne sag er fortsat under behandling.

  

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52.

Afdelingschef Morten Engberg, tlf. 33 13 25 12.