Ombudsmand stopper undersøgelse af forhold på Regionshospitalet Holstebro

08-05-2014

Folketingets Ombudsmand er tilfreds med de oplysninger, han har fået fra Region Midtjylland om forholdene for psykiatriske patienter på Regionshospitalet Holstebro. Han foretager sig derfor ikke mere i sagen. 

Ombudsmanden rejste i oktober 2013 en sag over for Psykiatrien i Region Midtjylland på baggrund af oplysninger i to avisartikler om, at afdelingen på Regionshospitalet Holstebro med kort varsel skulle rumme retspsykiatriske patienter. Det var afdelingen ifølge avisomtalen slet ikke gearet til. 

Ombudsmanden bad bl.a. om Region Midtjyllands vurdering af, om afdelingen i Holstebro blev givet tilstrækkelig mulighed for at forberede sig på modtagelse af retspsykiatriske patienter. Han bad også regionen oplyse, om der efterfølgende var gjort noget på afdelingen i Holstebro for at sikre den fysiske sikkerhed for patienter og personale. 

Region Midtjylland har oplyst, at praksis for indlæggelse af retspsykiatriske patienter i regionen blev ændret i 2009, så bl.a. afdelingen i Holstebro som noget nyt skulle modtage alle patienter, men med mulighed for at overføre truende eller udadreagerende patienter til specialiserede retspsykiatriske afdelinger f.eks. i Regionspsykiatrien Viborg. Der var således ikke tale om etablering af særlige retspsykiatriske sengepladser på afdelingen i Holstebro. Desuden var den patient, der var omtalt i avisartiklerne, ikke en retspsykiatrisk patient. 


Uddrag af ombudsmandens udtalelse


Tidligere nyhed i sagen.
 

Yderligere oplysninger:

Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

Afdelingschef Morten Engberg, tlf. 33 13 25 12  

 

 

FAKTA 

Ombudsmanden kan på eget initiativ iværksætte en undersøgelse eller bede en myndighed om nærmere oplysninger om en sag. Det sker ofte på baggrund af omtale i medierne.  

Ombudsmanden har endvidere til opgave at føre tilsyn med institutioner, hvor frihedsberøvede personer er anbragt. Ombudsmanden kommer derfor på tilsynsbesøg i bl.a. fængsler og psykiatriske afdelinger. 

Et af hovedtemaerne for ombudsmandens tilsynsbesøg i 2014 er forholdene på psykiatriske afdelinger.