FOB 2014-8

Oplysninger om, hvilke svinebesætninger der var smittet med en multiresistent bakterie, kunne ikke undtages fra aktindsigt

06-06-2014

 

 

 

Fødevarestyrelsen havde fra 2008 til 2011 testet en række svinebesætninger for, om de var smittet med den resistente stafylokokbakterie MRSA. Tre journalister anmodede styrelsen om aktindsigt i oplysninger om, hvilke af de testede svinebesætninger der var smittede. Fødevarestyrelsen afslog dette, særlig med henvisning til at en udlevering ville medføre en risiko for stigmatisering af besætningsejerne og deres familie. Journalisterne klagede til ombudsmanden. 

Ombudsmanden udtalte, at oplysningerne om, hvilke svinebesætninger der var smittede, var miljøoplysninger, og at spørgsmålet om aktindsigt derfor skulle bedømmes efter miljøoplysningsloven. Det var ombudsmandens opfattelse, at det ikke kunne udelukkes, at befolkningens reaktion på forekomst af sygdom hos dyr, som mennesker omgås og kan blive smittet af, kunne nå et niveau, hvor hensynet til at undgå stigmatisering mv. af de berørte, er et hensyn, der kan varetages ved bestemmelsen i offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 6, jf. reglerne i miljøoplysningsloven. Ombudsmanden fandt dog, at myndighederne ikke havde tilvejebragt et oplysningsgrundlag, som gjorde det muligt at undtage oplysninger fra aktindsigt efter bestemmelserne. Ombudsmanden bemærkede i den forbindelse, at bestemmelsen i offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 6, har et snævert anvendelsesområde, at der efter reglerne i miljøoplysningsloven er en særligt vidtgående adgang til aktindsigt, og at det efter reglerne skal være netop meddelelse af aktindsigt i oplysningerne, der indebærer eller understøtter stigmatisering. Derfor stilles der betydelige krav til dokumentationen af de hensyn til at undgå stigmatisering mv., som i givet fald skal begrunde et afslag på aktindsigt. 

(Sag nr. 12/02471)