FOB 2014-31

Inspektion af handicaptilgængeligheden på tre rastepladser

11-05-2014

 

 

Den 12. juni 2014 foretog Folketingets Ombudsmand tilgængelighedsinspektioner af motorvejsrastepladserne Antvorskov Nord, Rønninge Nord og Nørremark. Under inspektionerne kom ombudsmandens medarbejdere med en række anbefalinger til Vejdirektoratet, som efterfølgende over for ombudsmanden redegjorde for, hvilke tiltag der ville blive iværksat på den baggrund. Ombudsmandens anbefalinger angik bl.a. skiltnings-, parkerings-, spise- og toiletforholdene på de tre rastepladser. 

(Sag nr. 14/02018)