FOB 2014-13

Anvendelse af embedsværket til oplysningskampagne om folkeafstemning om patentdomstol

05-06-2014

 

 

Ombudsmanden modtog en klage fra et medlem af Europa-Parlamentet, som på vegne af organisationerne PROSA, NOAH og Folkebevægelsen mod EU klagede over Erhvervs- og Vækstministeriets oplysningskampagne op til folkeafstemningen den 25. maj 2014 om EU-patentdomstolen.  

Organisationerne mente, at indholdet ikke var neutralt, og at regeringen havde misbrugt embedsapparatet til at føre kampagne for regeringens egen holdning til folkeafstemningen.  

Ombudsmanden fandt ikke grundlag for at indlede en ombudsmandsundersøgelse. Der var således efter ombudsmandens opfattelse ikke udsigt til, at han ved at indlede en undersøgelse ville kunne konstatere, at ministeriet havde tilsidesat de regler, der regulerer informationskampagner og anvendelse af embedsværket i den forbindelse.  

(Sag nr. 14/01851)