FOB 2014-21

Afslag på aktindsigt i arbejdspladsvurderinger. Interne dokumenter. Ekstraheringspligt

18-08-2014

 

 

En journalist anmodede Transportministeriet om aktindsigt i ministeriets to seneste arbejdspladsvurderinger. Ministeriet afslog anmodningen med henvisning til, at der var tale om interne dokumenter. Ministeriet mente desuden ikke, at arbejdspladsvurderingerne indeholdt oplysninger, der skulle ekstraheres.  

Ombudsmanden kunne ikke kritisere, at Transportministeriet havde anset arbejdspladsvurderingerne for interne dokumenter, der kunne undtages fra aktindsigt. Ombudsmanden lagde i den forbindelse bl.a. vægt på, at en eventuel afgivelse af dokumenterne til udenforstående var sket af retlige grunde. Ombudsmanden mente imidlertid, at der i arbejdspladsvurderingerne var mange oplysninger omfattet af ekstraheringspligten, og henstillede på den baggrund til ministeriet at genoptage sagen og træffe ny afgørelse herom.  

(Sag nr. 14/01611)