FOB 2014-22

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog

14-08-2014

 

 

En borger anmodede Skatteministeriet om aktindsigt i ministeriets dokumenter i forbindelse med en beretning fra Rigsrevisionen om fusion af skatteforvaltningen. Skatteministeriet afslog at behandle aktindsigtsanmodningen med henvisning til, at behandlingen ville kræve et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, jf. offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1. Inden afslaget havde ministeriet forgæves bedt borgeren om at præcisere anmodningen om aktindsigt. 

Ombudsmanden kunne ikke kritisere Skatteministeriets afslag på at behandle anmodningen. 

Ombudsmanden mente dog, at ministeriet burde have forklaret, hvorfor ministeriet bad borgeren om at præcisere anmodningen om aktindsigt, og at konsekvenserne af en manglende præcisering kunne være, at ministeriet ville afslå at behandle sagen af hensyn til ministeriets ressourcer. 

Ombudsmanden mente også, at Skatteministeriet som led i dialogen med borgeren burde have overvejet, om en allerede udarbejdet aktliste eller dele af den kunne have været udleveret til borgeren.   

(Sag nr. 14/02085)