FOB 2014-26

Forening omfattet af offentlighedsloven

09-12-2014

 

 

En journalist klagede til ombudsmanden over, at en forening havde givet afslag på aktindsigt. Foreningen havde henvist til, at den var oprettet på privatretligt grundlag og derfor ikke omfattet af offentlighedsloven. Det fremgik, at foreningen var oprettet af en række kommuner og andre offentlige myndigheder, og at den skulle levere it-ydelser til myndighederne. 

Ombudsmanden udtalte, at det var hans opfattelse, at foreningen ikke var en del af den offentlige forvaltning og dermed heller ikke omfattet af offentlighedslovens §§ 2 eller 3. Derimod var det ombudsmandens opfattelse, at foreningen var omfattet af offentlighedslovens § 4, hvorefter loven finder anvendelse på al virksomhed, der udøves af selskaber, hvis mere end 75 pct. af ejerandelene tilhører danske offentlige myndigheder. Ombudsmanden henviste til, at det følger af forarbejderne til offentlighedslovens § 4, at bl.a. selskaber, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, er omfattet af offentlighedslovens § 4, og at foreningen efter hans opfattelse var omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.  

(Sag nr. 14/02233)