FOB 2014-38

Inspektion af handicaptilgængeligheden på afstemningssted ved kommunalvalg

12-11-2014

 

 

I forbindelse med kommunalvalget den 19. november 2013 foretog Folketingets Ombudsmand en tilgængelighedsinspektion af afstemningsstedet Kalbyrisskolen i Næstved Kommune. 

Ombudsmanden kom med en række anbefalinger til Næstved Kommune, som efterfølgende over for ombudsmanden redegjorde for, hvilke tiltag der ville blive iværksat på den baggrund. Ombudsmandens anbefalinger angik parkerings-, adgangs- og toiletforhold samt valglokalets og stemmerummenes indretning. 

(Sag nr. 13/05247)