Ombudsmanden stiller yderligere spørgsmål i Ry-sagen

19-01-2018

Opdateret den 31. januar 2018: Nedenfor er indsat link til ombudsmandens brev af 18. januar 2018 til Skanderborg Kommune. I brevet er undtaget en række personoplysninger.

Efter at have gennemgået et omfattende materiale i den såkaldte Ry-sag har Folketingets Ombudsmand nu sendt en række spørgsmål til Skanderborg Kommune og Mølleskolen. Spørgsmålene vedrører bl.a. kommunens og skolens praksis i forhold til dokumentation af relevante oplysninger, underretning efter serviceloven, udelukkelse fra undervisning og overvejelser om eventuelt skoleskift. 

Sagen udspringer af den episode, der fandt sted i Ry den 6. februar 2017, hvor en 16-årig dreng blev alvorligt forbrændt af en flaske med brændende benzin. Fire jævnaldrende drenge er efterfølgende blevet dømt i sagen. 

Ombudsmanden gik ind i sagen for at undersøge, om skolen og kommunen har varetaget sine myndighedsopgaver tilstrækkeligt godt, herunder håndteringen af de involverede drenge. Han bad bl.a. om at modtage eventuelle underretninger og bekymringshenvendelser vedrørende drengene. 

Efterfølgende har en række borgere også henvendt sig til ombudsmanden og bidraget med oplysninger til undersøgelsen. 

Ombudsmanden har bedt kommunen og skolen om at svare inden 8 uger. 

Sagen indeholder personfølsomme oplysninger, og der kan derfor ikke gives yderligere oplysninger. 

Ombudsmandens nyhed af 18. april 2017 kan læses her.

Ombudsmandens brev af 18. januar 2018 kan læses her.