Ombudsmanden stiller spørgsmål om opfølgning på Paposhvili-sagen

27-03-2018

Efter at have fulgt den såkaldte Paposhvili-sag beder ombudsmanden nu Udlændinge- og Integrationsministeriet om at svare på, hvordan ministeriet retter op på situationen og sikrer sig, at en lignende situation ikke opstår igen. 

”Jeg er opmærksom på, at ministeriet allerede er i gang med at rette op på de fejl, som man har oplyst er begået. Da der er tale om sager, som kan have alvorlige konsekvenser for meget syge mennesker, vil jeg imidlertid gerne spørge nærmere ind til nogle problemstillinger”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Fremadrettet sigte
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsagde i december 2016 dom i sagen Paposhvili mod Belgien. Dommen betød, at de danske myndigheder måtte ændre behandlingen af sager om humanitær opholdstilladelse. 

Udlændinge- og integrationsministeren har oplyst, at ministeriet for sent blev opmærksom på dommen. Det har efter det oplyste bl.a. fået den konsekvens, at sager er blevet behandlet forkert, og at syge udlændinge fejlagtigt kan være blevet sendt ud af Danmark. Ministeren har beklaget fejl begået i Udlændinge- og Integrationsministeriet, og hun har oplyst, at ministeriet er i gang med at rette op. 

Ombudsmanden har fulgt med i sagen, men har hidtil afventet gennemførelsen af samråd i Folketinget. 

Ombudsmanden undersøger ikke selve det forløb, der førte til bl.a. forkert sagsbehandling. Han lægger vægt på, at ministeren selv har erkendt og beklaget dette forløb. Ombudsmandens spørgsmål har således et fremadrettet sigte.   

Se ombudsmandens brev til Udlændinge- og Integrationsministeriet

Se ombudsmandens tidligere nyhed om sagen 
 

For yderligere oplysninger: 

Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52
 

FAKTA 

Folketingets Ombudsmand har bl.a. stillet følgende spørgsmål til Udlændinge- og Integrationsministeriet: 

  • Hvorfor vurderer ministeriet, at Paposhvili-dommen kun har betydning for afgørelser og udsendelser, efter at den blev afsagt. 
  • Hvilken metode har ministeriet brugt til at finde frem til de sager, der er blevet – eller kan være blevet – fejlbehandlet? 
  • Har ministeriet fået kontakt til alle de personer, der er rejst eller sendt ud af Danmark, uden at det er sikret, at deres sager er blevet behandlet korrekt. Og er disse personer eventuelt rejst tilbage til Danmark? 
  • Hvordan har ministeriet vejledt og informeret berørte og muligt berørte personer? 
  • Hvad har ministeriet gjort for at sikre, at en lignende situation ikke opstår igen?