Ny beretning: Fokus på at være konstruktiv

18-04-2018

Uheldigt. Beklageligt. Kritisabelt. Det er udtryk, som mange myndigheder forbinder med ombudsmandsinstitutionen. Og kritik er fortsat et grundlæggende redskab for ombudsmanden. Men i den netop offentliggjorte årsberetning for 2017 forklarer ombudsmanden nuancerne i problemstillingen. Især at institutionens mål aldrig i sig selv kan være at finde fejl hos myndighederne, men at bidrage til løsninger.

”Alt handler i sidste ende om at sikre den enkelte borgers retssikkerhed. Det vigtigste i enhver sag må derfor være at spørge: Er der gået noget galt? Hvis ja, hvad er det? Og hvordan kan der rettes op?”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Han understreger, at det på ingen måde betyder, at institutionen er blevet mindre kritisk. Og hårde ord skal fortsat bruges, når sagerne er til det.  Som eksempel nævner han sagen fra 2017 om tvangsadskillelse af unge asylpar, hvor han betegnede udlændinge- og integrationsministerens instruks som ”ulovlig” og ministeriets samlede fremgangsmåde som ”meget risikabel i forhold til ministeriets grundlæggende pligt til sikring af lovlig administration på området.” 

Nye konkrete initiativer
I beretningen beskriver ombudsmanden og hans medarbejdere også forskellige konkrete initiativer med sigte på at udvikle ombudsmandsinstitutionen i yderligere konstruktiv retning. F.eks. blev Ombudsmandens Myndighedsguide lanceret i efteråret 2017. Den vejleder myndighederne om praktisk vigtige forvaltningsretlige spørgsmål. Og Ombudsmandens Skattekontor, der åbnede 1. januar 2017, fokuserer særligt på systemfejl.

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen tiltrådte den 1. marts 2012, og dette er hans 7. beretning.


Se hele beretningen
 

For yderligere oplysninger:   

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52    
 

FAKTA

Folketingets Ombudsmands beretning 2017 
 

Efter ombudsmandsloven udgiver ombudsmanden hvert år en beretning, der gør rede for det foregående års aktiviteter.  

Ud over statistik, nøgletal og korte illustrative eksempler på konkrete sager fra beretningsåret indeholder beretningen for 2017 følgende artikler:  

2017 i ombudsmandsinstitutionen 

Nyt skattekontor går efter systemfejl
Ombudsmandens Skattekontor går bl.a. efter at afdække og løse systemfejl hos skattemyndighederne. Ikke mindst ved selv at tage initiativ til generelle undersøgelser. 

Det har konsekvenser at vejlede borgerne forkert
”Realudligning” lyder teknisk. Men det dækker over en vigtig problemstilling, når myndighederne kommer til at give borgerne forkert vejledning. 

Der skal være sikkert på socialpsykiatriske botilbud - også for beboerne
De seneste års tragiske sager om dødsfald, vold og trusler på landets botilbud har skærpet opmærksomheden på de ansattes sikkerhed. Men er der trygt og sikkert for den enkelte beboer? Det satte ombudsmanden sig for at undersøge ved sine tilsynsbesøg i 2017.