DR–ansats kritik af TV-program var for grov

23-03-2018

Offentligt ansatte har udstrakt ytringsfrihed. Men der er enkelte grænser. En ansat i DR gik således for vidt, da hun kritiserede DRs TV-program Aftenshowet på Facebook. Det udtaler ombudsmanden i en ny redegørelse. 

”Offentligt ansatte er i deres fulde ret til at kritisere deres arbejdsplads offentligt. Også i meget skarpe vendinger. Men sagen her er et eksempel på, at man kan være for grov i sit ordvalg”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han henviser til, at reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed fastslår, at ytringer ikke må have en ’urimeligt grov form’. 

Medarbejderens kritik af Aftenshowet fremkom i en kommentar til et indlæg på Facebook. Hun beskrev bl.a. programmet som ”den mest nosseløse, uprofessionelle, kiksede omgang lorte ’journalistik’ i dansk fjernsyn. Ever!”. 

DR begik væsentlige fejl i sagen
Kritikken fik DR til at reagere over for medarbejderen. Ledelsen rejste spørgsmål om hendes loyalitet og antydede, at hun som tillidsrepræsentant er særligt begrænset i sin ytringsfrihed. Disse udmeldinger kritiserer ombudsmanden, ligesom DR også selv – efter at ombudsmanden gik ind i sagen – har præciseret udmeldingerne. Hverken rollen som tillidsrepræsentant eller den såkaldte loyalitetspligt begrænser nemlig ytringsfriheden. 

I første omgang mente DR, at medarbejderen stod til en advarsel. Men det endte med, at hun i stedet fik en henstilling om fremover at undgå ytringer om DR i grov form. Denne henstilling kan ombudsmanden ikke kritisere, da medarbejderens ordvalg som nævnt efter ombudsmandens vurdering ligger inden for kategorien ’urimeligt groft’. 

Læs ombudsmandens redegørelse.
 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Områdechef Karsten Loiborg, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED 

  • I vejledningen opsummeres rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed således (pkt. 3): 

- "Man skal gøre det klart, at man udtaler sig på egne vegne og ikke på myndighedens vegne.

- Man må ikke bryde sin tavshedspligt.

- Man må ikke udtale sig på en freds- eller æreskrænkende måde, f.eks. ved at fremsætte injurier.

- Man må ikke udtrykke sig i en urimelig grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for ens eget arbejdsområde”. 

  • Ombudsmanden har i en nyere sag udtalt, at en offentligt ansats ytringer om arbejdsgiveren var fremsat i en urimeligt grov form. Se sag nr. 2017-1
  • Det fremgår af pkt. 3 i vejledningen om ytringsfrihed, at offentligt ansatte også er beskyttet af reglerne om ytringsfrihed, når de udtaler sig som f.eks. tillidsrepræsentanter. Se bl.a. også en ældre udtalelse fra ombudsmanden, som er offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside som FOB nr. 91.189
  • Om loyalitetspligten står der følgende i Justitsministeriets vejledning: 

”Det er vigtigt at understrege, at ledelsen ikke kan pålægge offentligt ansatte andre begrænsninger i deres ytringsfrihed end dem, der er beskrevet i denne vejledning. Der kan således f.eks. ikke under henvisning til en loyalitetsforpligtelse mellem en ansat og dennes arbejdsplads pålægges den ansatte yderligere begrænsninger i ytringsfriheden”. 

Offentlige myndigheder har også i tidligere sager om ytringsfrihed fejlagtigt henvist til medarbejdernes loyalitetspligt. Se f.eks. ombudsmandens udtalelser i sagerne 2017-1, 2016-37 og 2016-31.