Ny vicedirektør hos Folketingets Ombudsmand

05-01-2018

Lise Puggaard bliver pr. 1. april 2018 ny vicedirektør hos Folketingets Ombudsmand. Hun erstatter Kaj Larsen, der overgår til en stilling som kommitteret. 

Lise Puggaard kommer fra en stilling som chefkonsulent i Ombudsmandens Skattekontor, hvor hun dels har været med til at etablere kontoret og dels har deltaget i arbejdet med ombudsmandens nye ’Myndighedsguide’ - bestående af juridiske ’overblik’ for jurister og sagsbehandlere i forvaltningen.

Lise Puggaard er uddannet jurist og kom i 2001 til Folketingets Ombudsmand fra Justitsministeriet. I ombudsmandsinstitutionen har hun i en årrække været tilknyttet det kontor, der tager sig af aktindsigtssager, og hun har haft en central rolle i flere større projekter. Bl.a. i projektet om ministerbetjeningsreglen og meraktindsigt fra 2016. 

 

 

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

Kommende vicedirektør Lise Puggaard, tlf. 33 13 25 12

 

STUDIE- OG ARBEJDSFORLØB

Lise Puggaard er født den 2. oktober 1971

1998     Cand.jur. (Aarhus Universitet)  
1998-2001 Fuldmægtig i Justitsministeriet
2001-2012  Fuldmægtig hos Folketingets Ombudsmand
2007-2008  Jurist i Statens Seruminstitut og Specialkonsulent i Konkurrencestyrelsen (Orlov fra Ombudsmandsinstitutionen)
2012-2017 Specialkonsulent hos Folketingets Ombudsmand
2017-     Chefkonsulent hos Folketingets Ombudsmand