Folkeskoler kan ikke kræve eller forvente, at elever medbringer egen pc

01-10-2018

Folkeskolen bygger på et gratisprincip. Derfor kan folkeskoler hverken kræve eller forvente, at elever kommer i skole med egne computere. Det har ombudsmanden i en sag fra Sønderborg Kommune igen understreget. 

Sagen blev rejst, efter at ombudsmanden havde modtaget en klage over, at Nørreskov-Skolen havde skrevet til forældrene til elever i 3. årgang, at ”Det forventes […], at eleverne fremover selv har deres IT-udstyr med i form af en bærbar PC.” 

”Undervisningen i folkeskolen bygger på et gratisprincip. Derfor kan skolerne hverken kræve eller udtrykke forventning om, at eleverne medbringer deres eget IT-udstyr”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Nørreskov-Skolen og Sønderborg Kommune har beklaget formuleringen i det brev, der blev sendt til forældrene. Over for forældrene på skolen og de øvrige skoleledere i kommunen er det nu præciseret, at det er frivilligt, om børn medbringer en pc, og at skolen stiller en pc til rådighed, hvis det er nødvendigt for skolearbejdet. 

Undervisningsministeriet har været inddraget i sagen
I forlængelse af et samråd oplyste undervisningsministeren, at hun ville drøfte det såkaldte BYOD-princip (Bring Your Own Device) med KL. Ombudsmanden bad derfor om at få oplyst, om ministeriet – i lyset af drøftelserne med KL – mente, at der var grund til at gøre noget, f.eks. at udsende en vejledning til kommunerne om anvendelsen af BYOD-princippet. 

Undervisningsministeren har – efter drøftelserne med KL – ikke vurderet, at der på nuværende tidspunkt er behov for yderligere tiltag fra ministeriets side. Ministeren vil dog fortsat følge udviklingen og foretage en ny vurdering, hvis der opleves behov for det.
 

Læs ombudsmandens udtalelse her
 

Se ombudsmandens nyhed af 9. marts 2018 om sagen
 

Læs også ombudsmandens tidligere udtalelse om BYOD-princippet – FOB 2010 18-1
 

For yderligere oplysninger: 

Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Områdechef Susanne Veiga, tlf. 33 13 25 12
 

GRUNDREGLER FOR EGEN PC I FOLKESKOLEN 

  • Elever i folkeskolen har mulighed for at medbringe eget IT-udstyr til brug for undervisningen. Dette kaldes BYOD-princippet (Bring Your Own Device)   
  • Skolerne må altså godt opfordre forældrene til at lade deres børn medbringe egen computer mv., men det skal klart og tydeligt tilkendegives, at det ikke er et krav
  • Hvis undervisningen er baseret på brug af f.eks. computere, tablets eller andet IT-udstyr, skal folkeskolen stille disse gratis til rådighed for elever, der ikke ønsker at benytte deres eget udstyr. 
  • Det er kommunernes og de enkelte folkeskolers ansvar at sikre, at forældrene forstår, at det er frivilligt at lade deres børn medbringe eget IT-udstyr.