Ombudsmanden går ind i sag om at medbringe egen PC i folkeskolen

09-03-2018

”Det forventes […], at eleverne fremover selv har deres IT-udstyr med i form af en bærbar PC.”

Sådan lød beskeden i sommer til forældre til børn på 3. årgang i en folkeskole i Sønderborg. En forælder klagede efterfølgende til Folketingets Ombudsmand over skolen.

Ombudsmanden er nu gået ind i sagen for at undersøge, om skolen og kommunen er gået for langt i forhold til det lovfæstede princip om, at undervisningsmidler skal stilles gratis til rådighed i folkeskolen. Også Undervisningsministeriet er inddraget i undersøgelsen.

I 2010 udtalte ombudsmanden sig om anvendelsen af princippet BYOD (Bring Your Own Device) i folkeskolen. Han var enig med Undervisningsministeriet i, at det ikke kan kræves, at elever i folkeskolen medbringer egen computer. Og i, at det vil være kritisabelt, hvis en folkeskole skaber tvivl om, hvad der gælder. Ombudsmanden gik ind i sagen på baggrund af en avisartikel, der omtalte, at skoler i 4 kommuner havde krævet, at eleverne selv medbragte computere til undervisningen. Undervisningsministeriet vurderede dengang, at der ikke var tale om et generelt problem i folkeskolen.

Spørgsmålet har siden været oppe at vende flere gange, senest i et samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg i foråret 2017.

”Klagen handler om det helt centrale princip, at undervisningen i folkeskolen skal være gratis. Derfor har jeg også inddraget Undervisningsministeriet i den nye undersøgelse”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, der har bedt om at få svar inden 10 uger.

Se en anonymiseret udgave af ombudsmandens høringsbrev til Sønderborg Kommune

Se her ombudsmandens tidligere sag 2010 18-1

 

For yderligere oplysninger:

Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

Områdechef Susanne Veiga, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

  • Hvis undervisningen er baseret på brug af f.eks. computere eller tablets, skal folkeskolen stille disse gratis til rådighed for elever, der ikke ønsker at benytte deres eget udstyr. Skolerne må altså godt opfordre forældrene til at lade deres børn medbringe egen computer mv., men det skal klart og tydeligt tilkendegives, at det ikke er et krav.

  • BYOD-princippet står for Bring Your Own Device og angiver muligheden for, at elever kan medbringe egne computere til brug for undervisningen i folkeskolen.

  • Nørreskov-Skolen i Sønderborg skrev i juli måned 2017 bl.a. følgende til forældre til børn på skolens 3. årgang (under overskriften Nye IT-tider på Nørreskov-skolen – Bring Your Own Device (BYOD):

”Skolens bestyrelse har vedtaget, at vi tager næste skridt med BYOD og er startet med udskolingen. Derudover udrulles de enkelte årgange, efterhånden som vores kapacitet er klar til dette.

Det forventes dermed, at eleverne fremover selv har deres IT-udstyr med i form af en bærbar PC.

Det er muligt at leje et skab på skolen med stikkontakt, hvor udstyret kan opbevares, hvis dette ønskes.

Såfremt man som forældre, i helt særlige tilfælde, ikke har mulighed for at stille en PC til rådighed for sit barn, kan forældrene ansøge skolens ledelse om at få stillet en låne-PC til rådighed.”