Ombudsmanden går ikke ind i sag om departementschefs udtalelser om offentlighedsloven

29-06-2018

 

Folketingets Ombudsmand indleder ikke en undersøgelse af nogle udtalelser om offentlighedsloven, som Økonomi- og Indenrigsministeriets departementschef er fremkommet med. 

Udtalelserne faldt på et internt møde i ministeriet og har været omtalt i flere medier.

Ombudsmanden har modtaget en række henvendelser med opfordring til, at han af egen drift undersøger sagen. 

”Departementschefens udtalelser har givet anledning til forskellige reaktioner i bl.a. medierne. Efter min opfattelse er der imidlertid ikke udsigt til, at jeg ville kunne kritisere udtalelserne som ulovlige. Derfor går jeg ikke ind i sagen”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Folketingets Retsudvalg har den 21. juni 2018 haft økonomi- og indenrigsministeren i samråd om sagen. Samrådet kan ses på Folketingets hjemmeside (www.ft.dk) under ”TV fra Folketinget”.
 

Se tidligere nyhed af 21. juni 2018.
 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

Områdechef Kirsten Talevski, tlf. 33 13 25 12