Brevveksling om kronprinsen og IOC som udgangspunkt omfattet af ret til aktindsigt

07-05-2018

Brevveksling mellem regeringen og kongehuset om kronprinsens opgaver som medlem af Den Internationale Olympiske Komite (IOC) er som udgangspunkt omfattet af ret til aktindsigt. Det siger ombudsmanden i en ny udtalelse.

Ombudsmanden anfører, at kronprinsen ikke handler som led i statsstyret, når han optræder som medlem af IOC. Han handler derimod i sin personlige egenskab, dvs. som privatperson. Det betyder, at regeringen (ministerierne) og kongehuset må anses for forskellige myndigheder i relation til offentlighedsloven, og at brevveksling mellem dem som udgangspunkt er undergivet aktindsigt.

”Sagen har været anledning til at afklare et principielt spørgsmål om åbenhed i forbindelse med kronprinsens varetagelse af sine opgaver i IOC. Jeg har haft en meget nyttig dialog med de berørte ministerier, men jeg er nået til et andet resultat end dem”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Kronprinsens medlemskab af IOC

En journalist bad i september 2016 Kulturministeriet om aktindsigt i brevveksling mellem ministeriet og kongehuset. Brevvekslingen vedrørte kronprinsens deltagelse i IOC i forbindelse med en beslutning om, hvorvidt Rusland skulle fratages retten til at deltage i OL i 2016 på grund af doping.

Kulturministeriet gav journalisten afslag på aktindsigt. Over for ombudsmanden henviste ministeriet bl.a. til, at der var tale om interne dokumenter.

Efter dialog med bl.a. Kulturministeriet og Justitsministeriet konkluderer ombudsmanden, at dokumenterne ikke er interne, og at der derfor som udgangspunkt er ret til aktindsigt. Kulturministeriet har nu genoptaget sagen og vil her kunne tage stilling til, om de pågældende dokumenter eventuelt kan undtages efter andre bestemmelser i offentlighedsloven end dem, der vedrører interne dokumenter.

Læs ombudsmandens udtalelse her


Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

Områdechef Kirsten Talevski, tlf. 33 13 25 12      

 

FAKTA

I offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013) er der fastsat bl.a. følgende bestemmelser: 

§ 7. Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed.
(…)


§ 23. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter. Som interne dokumenter anses
1) dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående,
(…)
Stk. 2. Dokumenter omfattet af stk. 1, der afgives til udenforstående, mister deres interne karakter, medmindre afgivelsen sker af retlige grunde, til forskningsmæssig brug eller af andre lignende grunde.