Paposhvili-dommen – status for ombudsmandens undersøgelse

19-10-2018

Ombudsmanden rejste den 26. marts 2018 af egen drift en undersøgelse af Udlændinge- og Integrationsministeriets opfølgning på Paposhvili-dommen. 

Ombudsmanden har modtaget udtalelser fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og er i gang med at behandle sagen. 

Da Folketinget har kaldt udlændinge- og integrationsministeren i samråd om sagen, afventer ombudsmanden dette forløb, før han tager stilling til sagen.
 

Se ombudsmandens brev til Udlændinge- og Integrationsudvalget

Se ombudsmandens tidligere nyheder om sagen Paposhvili-dommen – ombudsmandens rolle og Ombudsmanden stiller spørgsmål om opfølgning på Paposhvili-sagen
 

Yderligere oplysninger 

Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52. 

Områdechef Lisbeth Adserballe 33 13 25 12.
 

FAKTA 

  • Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsagde den 13. december 2016 dom i sagen Paposhvili mod Belgien. Dommen har betydning for Udlændinge- og Integrationsministeriets praksis i sager om bl.a. humanitær opholdstilladelse.

  • Udlændinge- og Integrationsministeriet har erkendt og beklaget, at ministeriet for sent blev opmærksom på dommen med den konsekvens, at sager blev behandlet forkert.

  • Ombudsmanden stillede den 26. marts 2018 en række spørgsmål til Udlændinge- og Integrationsministeriet om ministeriets opfølgning på dommen.

  • Ombudsmanden kan efter ombudsmandsloven ikke behandle en sag, som f.eks. et folketingsudvalg har taget stilling til.

  • Når et folketingsudvalg kalder en minister i samråd om en sag, kan udfaldet af samrådet således have betydning for, om ombudsmanden har kompetence til at gå ind i sagen. Det afgørende er, om samrådet alene er af orienterende karakter, eller om samrådet ender med en egentlig stillingtagen fra udvalgets side. Hvis udvalget tager stilling til sagen, vil ombudsmanden ikke have kompetence til at behandle den.

  • Der er fastsat en procedure med Folketinget for at afklare, om et udvalg har taget stilling til en sag under et samråd med en minister. Efter proceduren skriver ombudsmanden til folketingsudvalget og spørger, om samrådet alene har været af orienterende karakter, eller om samrådet er endt med en egentlig stillingtagen fra udvalgets side.

  • Først når denne procedure er afsluttet, kan ombudsmanden vurdere, om han har kompetence til at behandle sagen.