Ombudsmanden genoptager sagen om tilsynsbesøg i Udrejsecenter Sjælsmark

06-12-2018

Den 28. november 2018 udsendte ombudsmanden en pressemeddelelse om, at han ville lade sin redegørelse om forholdene for børn i Udrejsecenter Sjælsmark afvente Folketingets behandling af forslag til folketingsbeslutning nr. B 50 om indkvartering af børnefamilier, der har fået afslag på asyl. 

Beslutningsforslaget er nu blevet taget tilbage. 

Ombudsmanden genoptager derfor sin behandling af sagen og forventer at afslutte sagen inden jul.

Ombudsmandens seneste pressemeddelelse om sagen

Yderligere oplysninger:  

Områdechef Susanne Veiga 33 13 25 12.
 

SAGENS FORLØB HOS OMBUDSMANDEN 

  • 10. og 23. oktober 2017: Uanmeldte tilsynsbesøg på Udrejsecenter Sjælsmark. 

  • 10. januar 2018: Høring til Udrejsecenter Sjælsmark med spørgsmål til bl.a. børnenes trivsel, aktiviteter for børn og maden på udrejsecenteret.

  • 15. marts 2018: Svar på høringen via Direktoratet for Kriminalforsorgen.

  • Maj – november 2018: Ombudsmanden har indhentet supplerende oplysninger fra Røde Kors, Kriminalforsorgen Hovedstaden og Udlændingestyrelsen.

  • 28. november 2018: Ombudsmanden sætter sagen i bero på grund af fremsættelsen af forslag til folketingsbeslutning nr. B 50 om indkvartering af børnefamilier, der har fået afslag på asyl.