Alvorlig bekymring over Udlændinge- og Integrationsministeriets sagsbehandlingstider i aktindsigtssager

05-11-2018

Journalister og andre, der beder om aktindsigt i Udlændinge- og Integrationsministeriet, må generelt vente for længe på svar. Det fremgår af en ny udtalelse fra ombudsmanden. 

Ombudsmanden kalder ministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager for alvorligt bekymrende og har orienteret Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg og Folketingets Retsudvalg om problemet. 

”Ministeriet har iværksat en række tiltag for at forbedre sagsbehandlingstiderne. Men jeg er meget i tvivl om, hvorvidt de vil være tilstrækkelige”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen og henviser til, at de gennemsnitlige sagsbehandlingstider i sager, hvor ministeriet træffer afgørelse som førsteinstans, er mere end fordoblet fra 2017 til 1. halvår 2018. 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i disse sager var i 1. halvår 2018 52 arbejdsdage. Ifølge offentlighedsloven skal anmodninger om aktindsigt som udgangspunkt besvares inden 7 arbejdsdage. 

Ombudsmanden valgte at rejse sagen over for ministeriet i foråret 2018, efter at han havde modtaget en række klager fra journalister. 

Det fremgår af ministeriets oplysninger, at der pr. 30. juni 2018 lå 35 aktindsigtsanmodninger og ventede på svar. De havde i gennemsnit ligget i 94 arbejdsdage. En af sagerne havde foreløbig været under behandling i 344 arbejdsdage. 

Ombudsmanden har nu bedt ministeriet om nærmere at redegøre for, om ministeriet inden for kortere tid kan opnå og fastholde den nødvendige nedbringelse af sagsbehandlingstiderne.
 

Se ombudsmandens brev af 1. november 2018 til Udlændinge- og Integrationsministeriet her
 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, telefon 20 33 97 52 

Områdechef Kirsten Talevski, telefon 33 13 25 12
 

OFFENTLIGHEDSLOVENS REGLER 

Når en myndighed modtager en anmodning om aktindsigt, gælder følgende regler om sagsbehandlingstider:

  • Myndigheden skal ”snarest” svare på, om anmodningen kan imødekommes.

  • Myndigheden skal svare inden 7 arbejdsdage, medmindre dette på grund af ”f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt”.

  • De mest omfattende eller komplicerede sager skal tilstræbes at være færdigbehandlet inden for 40 arbejdsdage.
     

UDLÆNDINGE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS SAGSBEHAND­LINGSTIDER I AKTINDSIGTSSAGER (første instans)

 

  2017 (hele året) 2018 (1. halvår)
Sager i alt 153 116
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 21 arbejdsdage 52 arbejdsdage
Afsluttet inden for 7 arbejdsdage 34% 16%
Afsluttet inden for 40 arbejdsdage 87% 60%

 

 

De længste sagsbehandlingstider har været henholdsvis 195 arbejdsdage (2017) og 247 arbejdsdage (1. halvår 2018). 

Pr. 30. juni 2018 havde ministeriet 35 verserende aktindsigtssager (første instans). Den gennemsnitlige foreløbige sagsbehandlingstid for disse sager var 94 arbejdsdage. Den længste foreløbige sagsbehandlingstid var efter ministeriets oplysninger på 344 arbejdsdage.