Offentligt ansatte på Bornholm fik ikke begrænset deres ytringsfrihed

20-06-2018

Medarbejdere i Bornholms Regionskommune kunne op til kommunalvalget 2017 læse i pressen, at de havde fået mundkurv på af deres øverste administrative chef. Ombudsmanden har nu undersøgt sagen og konkluderer, at Bornholms Regionskommune ikke har krænket medarbejdernes ytringsfrihed. 

”Medarbejderne har hele tiden haft frihed til at udtale sig på egne vegne, og det er det afgørende. Det, kommunaldirektøren har udtalt sig om, er alene, at medarbejderne ikke på vegne af regionskommunen skulle deltage i tv-programmer under valgkampen,” siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Rigtigst at informere medarbejderne
I sin udtalelse peger ombudsmanden dog samtidig på, at det havde været rigtigst, hvis Bornholms Regionskommune umiddelbart efter pressedækningen havde taget initiativ til at melde ud til medarbejderne, at de stadig var i deres fulde ret til at deltage i debatten på egne vegne

”Er offentligt ansatte i tvivl om rammerne for deres ytringsfrihed, påhviler det efter omstændighederne ledelsen at tage initiativ til at informere de ansatte”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Bornholms Regionskommune har efterfølgende orienteret ombudsmanden om de tiltag, der er taget for at orientere de ansatte om rammerne for deres ytringsfrihed. Ombudsmanden foretager sig på den baggrund ikke mere i sagen.
 

Læs ombudsmandens udtalelse.
 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Områdechef Karsten Loiborg, tlf. 33 13 25 12
 

PÅ EGNE VEGNE ELLER MYNDIGHEDENS VEGNE 

  • De grundlæggende regler om offentligt ansattes ytringsfrihed fremgår af Justitsministeriets vejledning nr. 10062. Herunder pkt. 5 om forskellen mellem at udtale sig på egne vegne eller myndighedens vegne

”Som offentligt ansat er man beskyttet af grundlovens bestemmelse om ytringsfrihed. Det betyder, at man på egne vegne kan deltage i den offentlige debat og fremsætte personlige meninger og synspunkter. Det gælder også emner, der vedrører ens eget arbejdsområde. 

Beskyttelsen af offentligt ansattes ytringsfrihed gælder kun, når man som offentligt ansat ytrer sig på egne vegne. 

Det betyder omvendt, at ledelsen på en offentlig arbejdsplads kan fastsætte regler for, hvem der må udtale sig på myndighedens vegne. Ledelsen kan også fastsætte retningslinjer for indholdet af udtalelser, der fremsættes på myndighedens vegne. 

Når man derimod ytrer sig på egne vegne, kan ledelsen ikke kræve, at man først skal indhente tilladelse til at fremføre en påtænkt ytring. Ledelsen kan heller ikke kræve, at man skal orientere ledelsen om ytringer, der fremsættes på egne vegne.”
 

KOMMUNALDIREKTØRENS MAIL 

  • Forud for kommunalvalget den 21. november 2017 meddelte kommunaldirektøren i Bornholms Regionskommune, at regionskommunen ikke burde deltage i tv-programmer i forbindelse med valget. I en e-mail til kommunalbestyrelsen og direktionen den 8. november 2017 med emnet ”BRKs deltagelse i pressearrangementer mv.” skrev kommunaldirektøren: 

”Til kommunalbestyrelsen. 

Jeg har i dag meddelt TV2 Bornholm, at vi ikke ønsker at medvirke i et tv-program, hvor tv-holdet på mandag skulle følge arbejdsgangen på et plejecenter.

Dette er udtryk for en generel holdning, hvorefter BRK ikke bør deltage i tv-programmer, som efter al sandsynlighed vil kunne tages til indtægt for en politisk stillingtagen, så længe valgkampen står på.

Denne holdning skyldes dels, at dette efter min vurdering er nødvendigt for at fastholde administrationens neutralitet, dels et hensyn til kommunens medarbejdere, som uforvarende vil kunne fremkomme med udtalelser, som efterfølgende kan udlægges som en politisk stillingtagen.

BRK hverken kan eller vil blande sig i de enkelte medarbejderes ytringer, som fremsættes under respekt af tavshedspligten; men det er BRK, der bestemmer, om det skal ske fra kommunens lokaliteter og under kommunens medvirken.

TV2 Bornholm bringer et – formentlig kritisk – indslag med et interview med mig herom i dag.”
 

  • Bornholms Regionskommune har oplyst over for ombudsmanden, at beslutningen ikke blev meddelt hverken mundtligt eller skriftligt til regionskommunens øvrige medarbejdere. Beslutningen blev imidlertid omtalt i pressen og kom derved til medarbejdernes kendskab.